Home / featured / ಕ್ರಿ.ಪೂ. 200 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ…

ಕ್ರಿ.ಪೂ. 200 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ…

 

ಲಿಂಗಾಯತ ಕ್ರಾಂತಿ: ಕ್ರಿ.ಪೂ. 200 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಅಲೆಕ್ಸಾಂಡರ್ ದಿ ಗ್ರೇಟ್ ಗ್ರೀಕ್ ದೇಶದ ಚಕ್ರವರ್ತಿಯಾಗಿದ್ದ. ಆತ ತುಂಬಾ ಶೂರ ಧೀರನಾಗಿದ್ದ, ಗ್ರೀಕ್ ಅಲ್ಲದೆ ಇಡೀ ಪರ್ಶಿಯಾ ಪ್ರದೇಶವನ್ನೇ ತನ್ನ ತೆಕ್ಕೆಗೆ ಹಾಕಿಕೊಂಡ, ಅಷ್ಟಕ್ಕೇ ಶಾಂತನಾಗದೆ ಭಾರತದ ಮೇಲು ದಂಡೆತ್ತಿ ಬಂದು ಪೋರಸ್ ಎಂಬ ರಾಜನನ್ನ ಸೋಲಿಸಿ ಕಪ್ಪು ಕಾಣಿಕೆಗಳನ್ನು ಪಡೆದು ವಿಜಯಶಾಲಿ ಆಗಿ ಹಿಂದುರಿಗಿದ. ಆತ ಹಿಂದಿರುಗುವಾಗ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಘಟನೆ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದು ಬರುವಾಗ ಒಬ್ಬ ಸನ್ಯಾಸಿ ಗಿಡದ ಕೆಳಗೆ ವಿವಸ್ತ್ರವಾಗಿ ಮಲಗಿರುತ್ತಾನೆ. ಅಲೆಕ್ಸಾಂಡರಗೆ ಆತನ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ, ನೆಮ್ಮದಿ ನೋಡಿ ಕಸಿವಿಸಿಗೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ. ಸೈನಿಕರನ್ನು ಕಳಿಸಿ ಅವನನ್ನ ಕರೆದು ತರಲು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ. ಸನ್ಯಾಸಿ ಬರಲು ಒಪ್ಪುವುದಿಲ್ಲ ಬದಲಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಚಕ್ರವರ್ತಿಗೆನೇ ಇಲ್ಲಿ ಬರಲು ಹೇಳು ಎಂದು ಉದ್ರೇಕಿಸುತ್ತಾನೆ. ಇದನ್ನ ಆಲಿಸಿದ ಅಲೆಕ್ಸಾಂಡರ ಸುಮ್ಮನಾಗಿ ಅವನನ್ನ ಭೆಟ್ಟಿ ಮಾಡದೆ ತನ್ನ ದೇಶಕ್ಕೆ ಹಿಂತಿರುಗುತ್ತಾನೆ. ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಸುಮ್ಮನೆ ಬರಲು ಕಾರಣವೇನೆಂದರೆ ತನ್ನ ಬಾಲ್ಯದ 16 ವರ್ಷ ಅರಿಸ್ಟಾಟಲ ಎಂಬ ತತ್ವಜ್ಞಾನಿ ಅವನ ಗುರುವಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಆಂತರಿಕ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ, ನೆಮ್ಮದಿ ಬಗ್ಗೆ ಅಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ತಿಳಿದವನಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಆ ಸನ್ಯಾಸಿಯ ಮನಸ್ಥಿತಿಯನ್ನ ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸುಮ್ಮನಾಗಿದ್ದ.

ಆತ ತನ್ನ ದೇಶಕ್ಕೆ ಹಿಂತುರಿಗಿದ ಕೆಲವು ದಿನ ಕಳೆದ ಮೇಲೆ ತನ್ನ ಮನಸ್ಸಿನ ಮೂಲೆಯೊಂದರಲ್ಲಿ ಆಂತರಿಕ ಯುದ್ಧ ನಡೆದಿತ್ತು, ಅದೇನೆಂದರೆ, ಈ ಜಗತ್ತೆಲ್ಲ ಗೆದ್ದು ಮುಗಿಸಿದೆ, ಮುಂದೇನು ಅಂತ. ಗೆಲ್ಲಲು ಇನ್ನೊಂದು ಜಗತ್ತು ಇಲ್ಲವಲ್ಲ ಎಂದು ತನ್ನ ಮನಸ್ಸು ನಿರಾಶೆಗೊಂಡಿತು. ಆಗ ಆ ಸನ್ಯಾಸಿಯ ಘಟನೆ ನೆನಪಿಗೆ ಬಂದು ನಾನೀಗ ಅಜೆಯ, ವಿಜಯಶಾಲಿ, ಚಕ್ರವರ್ತಿ, ಭೌತಿಕ ಬೇಕುಬೇಡಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಅನುಭವಿಸಿಯಾಗಿದೆ ಇನ್ನು ಮೇಲೆ ಅಂತರಿಕ ನೆಮ್ಮದಿ ಶಾಂತಿ ಸಿಗಬೇಕು ಎಂದು ಹಂಬಲಿಸುತ್ತಾನೆ. ಆಗ ಆತನ ಕಣ್ಣ ಮುಂದೆ ಪ್ರವಾದಿಗಳಾದ ಜೀಸಸ್ಸ್ ಮತ್ತು ಪೈಗಂಬರ್ ಅವರ ಚಿತ್ರ ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ. ತಕ್ಷಣವೇ ತನ್ನ ಮಹಾಮಂತ್ರಿಯನ್ನು ಕರೆದು ನಾನಿಗಲೇ ಇವರನ್ನ ಕಾಣಬೇಕು ಇವರೊಂದಿಗೆ ಮಾತಾಡಬೇಕು ಅವರೊಂದಿಗೆ ಭೇಟಿ ಮಾಡಿಸು ಎಂದು ಹಠ ಹಿಡಿಯುತ್ತಾನೆ. ಆಗ ಮಹಾಮಂತ್ರಿ ರಾಜ ಅದು ಅಷ್ಟು ಸುಲಭದ ಮಾತಲ್ಲ ಆದರೂ ಪ್ರಯತ್ನಿಸುವೆ ಎಂದು ಹಿಂದುರಿಗಿದ. ಕೆಲವು ದಿನಗಳ ನಂತರ ಮಹಾಮಂತ್ರಿ ಅಲೆಕ್ಸಾಂಡರನನ್ನು ಕಂಡು ಜೀಸಸ್ ಮತ್ತು ಪೈಗಂಬರ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ನೀವು ಮಾತನಾಡಬಹುದು ಎಂದು ತಿಳಿಸುತ್ತಾನೆ. ಆಗ ಆತ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಕುಣಿದು ಖುಷಿಪಡುತ್ತಾನೆ.

ಮರುದಿನ ಜೀಸಸ್ ನನ್ನು ಕಂಡು ನಮಸ್ಕರಿಸಿ ಜೀಸಸ್ ಈ ಜಗತ್ತಿನ ತುಂಬಾ ನಿನ್ನ ಅನುಯಾಯಿಗಳೇ ಅಧಿಕ ಅವರಿಗಾರಿಗೂ ನಾನು ಕೆಟ್ಟ ಬಯಸಿಲ್ಲ ಎಂದ. ಆಗ ಜೀಸಸ್ ಮಗು ನೀನು ತುಂಬಾ ಶೂರ ಧೀರ, ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ನೀನೇ ಮೊದಲ ಚಕ್ರವರ್ತಿ, ನಿನಗೆ ಶುಭವಾಗಲಿ ಎಂದು ಎಂದು ಆಶೀರ್ವದಿಸಿ ಕಳಿಸುತ್ತಾನೆ. ಪೈಗಂಬರ ಅವರನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಿದಾಗ ಅವರು ಮಗು ನನ್ನಲ್ಲಿಯ ನಿಷ್ಠೆ, ದಿಟ್ಟತನ, ಗಟ್ಟಿತನ ನಿನ್ನಲ್ಲಿದೆ ನೀನು ಅಜೆಯ, ಅಜೆಯನಾಗಿರು, ಶುಭವಾಗಲಿ ಎಂದು ಹರಸಿ ಕಳಿಸುತ್ತಾನೆ.

ಮರಳಿದ ಅಲೆಕ್ಸಾಂಡರ್ ನ ಮನಸ್ಸು ಇನ್ನು ಶಾಂತವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ ಕಾರಣ ಆತನಿಗೆ ನೆಮ್ಮದಿ ಮತ್ತು ಶಾಂತಿ ಮಾರ್ಗ ಇನ್ನು ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಮಹಾಮಂತ್ರಿಯನ್ನ ಕರೆದು ನಾನು ಮಹಾವೀರ, ಬುದ್ಧರನ್ನ ಈಗಲೇ ಕಾಣಬೇಕು ಎಂದು ಹಠ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ. ನಂತರ ಮಹಾವೀರ, ಬುದ್ಧರನ್ನು ಕಾಣುತ್ತಾನೆ. ಅವರು, ಮಗು ನೀನು ಹಿಂಸೆಯ ಮಾರ್ಗದಿಂದ ಅಜೆಯನಾಗಿರುವೆ, ಅಹಿಂಸೆ ಬೋಧಿಸುವ ನಾನಾಗಲಿ ಕರುಣೆ ಬೋಧಿಸುವ ಬುದ್ಧನಾಗಲಿ ಕೇಳುವುದು ಒಂದೇ ಮನುಕುಲವನ್ನ ಪ್ರೀತಿಸಿ ಗೌರವಿಸು ಆಗ ನೀನು ಕೂಡ ಪ್ರೀತಿಗೆ ಪಾತ್ರನಾಗುವೆ ಎಂದು ಆಶೀರ್ವದಿಸಿ ಕಳಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇವರೆಲ್ಲರನ್ನು ಕಂಡಮೇಲು ಅಲೆಕ್ಸಾಂಡರನ ಆಂತರಿಕ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಯುದ್ಧ ಮಾತ್ರ ಇನ್ನೂ ನಿಂತಿಲ್ಲ. ಮಹಾಮಂತ್ರಿ ಚಕ್ರವರ್ತಿಯ ತೊಳಲಾಟ, ದುಗುಡ ನೋಡಲಾಗದೆ ನೀವೊಮ್ಮೆ ಬಸವಣ್ಣನನ್ನ ಯಾಕೆ ಕಾಣಬಾರದು ಎನ್ನುತ್ತಾನೆ. ತಕ್ಷಣ ಬಸವಣ್ಣನಲ್ಲಿ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗು ಎನ್ನುತ್ತಾನೆ.

ಬಸವಣ್ಣನ ಬಳಿ ಬರುತ್ತಾನೆ. ಆಗ ಬಸವಣ್ಣ, ಏನು ಬಂದಿರಿ, ಹದುಳವೆ?, ನೀನು ಜಗತ್ತನ್ನೇ ಗೆದ್ದ ಅಜೆಯ, ಚಕ್ರವರ್ತಿ, ನಿನ್ನ ಪರಾಕ್ರಮದ ಕೀರ್ತಿ ಎಲ್ಲೆಡೆ ಹಬ್ಬಿದೆ ಎನ್ನುತ್ತಾನೆ. ನನಗೆ ನೆಮ್ಮದಿ ಮತ್ತು ಶಾಂತಿಯ ಮಾರ್ಗ ಬೇಕು ತಿಳಿಸಿ ಎನ್ನುತ್ತಾನೆ ಅಲೆಕ್ಸಾಂಡರ್. ಹಾಗಾದರೆ ಮೊದಲು ಖಡ್ಗವನ್ನು ಕೆಳಗಿರಿಸಬೇಕು, ಕಾರಣ ಖಡ್ಗದಿಂದ, ಪರಾಕ್ರಮದಿಂದ ನೀನು ಚಕ್ರವರ್ತಿಯಾಗಿರುವೆ ಆದರೆ ಬಯಸುತ್ತಿರುವುದು ಸಾರ್ವಭೌಮನಾಗಲು. ಮೊದಲು ಖಡ್ಗವನ್ನು ಕೆಳಗಿರಿಸಬೇಕು, ಮುಗಿದ ಕೈ, ಬಾಗಿದ ತಲೆಯಾಗಿ ಶರಣು ಶರಣಾರ್ಥಿಯೆನಿಸಬೇಕು, “ದಯವಿಲ್ಲದ ಧರ್ಮ ಅದಾವುದಯ್ಯ, ದಯವಿರಬೇಕು ಸಕಲ ಪ್ರಾಣಿಗಳೆಲ್ಲರಲ್ಲಿಯೂ, ಸಕಲ ಜೀವಾತ್ಮರಿಗೆ ಲೇಸಾಗಲಿ” ಎನ್ನುವ ಸಂದೇಶವನ್ನ ಮೊದಲು ಪಾಲಿಸಿ ನಂತರ ಜಗತ್ತಿಗೆ ತಿಳಿಸಬೇಕು ಅಂದಾಗ ಮಾತ್ರ ನೀನು ಶರಣನಾಗಬಲ್ಲೆ, ಸಾರ್ವಭೌಮನಾಗಬಲ್ಲೆ ಎನ್ನುತ್ತಾನೆ ಬಸವಣ್ಣ. ಜಗತ್ತನ್ನ ಪರಾಕ್ರಮದಿಂದ ಗೆದ್ದ ಅಲೆಕ್ಸಾಂಡರನಿಗೆ ಆಚಾರ-ವಿಚಾರಗಳಿಂದಲೂ ಜಗತ್ತನ್ನ ಗೆಲ್ಲಬಹುದು ಎನ್ನುವುದನ್ನ ಬಸವಣ್ಣನಿಂದ ಕಲಿಯುತ್ತಾನೆ. ಬಸವಣ್ಣನ ಸಂದೇಶದಲ್ಲಿ ಜೀಸಸ್ ನ ಪ್ರೀತಿ, ಪೈಗಂಬರರ ನಿಷ್ಠೆ, ಮಹಾವೀರರ ಅಹಿಂಸೆ, ಬುದ್ಧನ ಕರುಣೆಗಳೆಲ್ಲವನ್ನು ಬಸವಣ್ಣನ ಸಂದೇಶದಲ್ಲಿ ಕಾಣುತ್ತಾನೆ. ಅಲೆಕ್ಸಾಂಡರ. ಕೊನೆಗೂ, ಖಡ್ಗ ಕೆಳಗಿರಿಸಿದ. ತನ್ನ ಅಂತರಾಳದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದ್ದ ಯುದ್ಧ ಕೊನೆಗೂ ಬಸವಣ್ಣನಿಂದಾಗಿ ಕೊನೆಗೊಂಡಿತು. ನಿರಾಳನಾಗಿ, ನಿಶ್ಚಿಂತನಾಗಿ ಅಲೆಕ್ಸಾಂಡರ್ ಹಿಂತಿರುಗಿದ.

(ಇಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದ ಪಾತ್ರಗಳು, ಸನ್ನಿವೇಶಗಳು ಎಲ್ಲವೂ ಕಾಲ್ಪನಿಕ. ಇದೊಂದು ಫಿಕ್ಸಿಸಿಯಸ್ ಸಂಭಾಷಣೆ ಅಥವಾ ವಿಡಂಬನೆ ಮಾತ್ರ).

ಶರಣು ಶರಣಾರ್ಥಿ..
🙏🌷🥀🌺

About Shivanand

Admin : Lingayat Kranti Monthly news paper 8884000008 [email protected]

Check Also

47ನೇ ತ್ರೈಮಾಸಿಕ ಶಿವಾನುಭವ-ಗುರುವಂದನೆ

  ಮುಂಡರಗಿ ಜುಲೈ 12: ೧೨ನೆಯ ಶತಮಾನದ ಬಸವಾದಿ ಶರಣರು ದೇವರ ಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ಇಷ್ಟಲಿಂಗದಲ್ಲಿ ಕಂಡರು.ಗರ್ಭಗುಡಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯಿಂದ ಜನರನ್ನು ಹೊರತಂದು,ಇಷ್ಟಲಿಂಗ …

ಬಸವಧರ್ಮದ ಕಾಯಕಯೋಗಿ ಬಸವ ಸಿದ್ಧಲಿಂಗ ಶ್ರೀಗಳಿಗೆ 50ವರ್ಷ

  ಲೇಖನ: ಶಿವಾನಂದ ಮೆಟ್ಯಾಲ ನೇಗಿನಹಾಳ ನೇಗಿನಹಾಳ: 12ನೆಯ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಕಲ್ಯಾಣ ಕ್ರಾಂತಿಯ ನಂತರ ಬಸವಾದಿ ಶರಣರು ವಚನ …

“ಶಿವಾನುಭವ” ಪತ್ರಿಕೆ ಮರುಮುದ್ರಣಕ್ಕೆ ಲಿಂಗಾಯತ ನಾಯಕ ಡಾ‌. ಎಂ ಬಿ ಪಾಟೀಲ ಒತ್ತಾಯ

ಬೆಂಗಳೂರು: ಡಾ. ಫ.ಗು. ಹಳಕಟ್ಟಿಯವರ ಸಂಪಾದಿತ “ಶಿವಾನುಭವ” ಪತ್ರಿಕೆಯ ಮರುಮುದ್ರಣ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು ಲಿಂಗಾಯತ …

ನೇಗಿನಹಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಆಲಿಸಿದ ತಹಶಿಲ್ದಾರ್ ಬಸವರಾಜ ನಾಗರಾಳ್

ಗ್ರಾಮದ ಜನತಾ ಕಾಲನಿಯಲ್ಲಿ ನೀರು ನುಗ್ಗಿದ್ದರಿಂದ ಮನೆಗಳು ಬಿದ್ಧಿರುವ ಸ್ಥಳಗಳಿಗೆ ಬೇಟಿ ನೀಡಿದರು. ನೇಗಿನಹಾಳ (ಬೆಳಗಾವಿ) : ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿನ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು …

ಬಸವಣ್ಣ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಪರ್ಯಾಯ ಬುದ್ದ

ಲಿಂಗಾಯತ ಕ್ರಾಂತಿ: ಎಂ.ಎಂ.ಕಲ್ಬುರ್ಗೀ ಸರ್ ಬರೆದಂತ ಬಸವಣ್ಣ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಪರ್ಯಾಯ ಬುದ್ದ ಎನ್ನುವ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಬಳಸುತ್ತಿರುವೆ.ಕಲ್ಬುರ್ಗಿ ಸರ್ …

ವಚನ ಸಾಹಿತ್ಯ ಬೆಳಕಿಗೆ ತಂದವರು ಡಾ.ಫ.ಗು.ಹಳಕಟ್ಟಿಯವರು: ಡಾ. ಎಂ ಬಿ ಪಾಟೀಲ

  ವಿಜಯಪುರ: ಹರಿದು ಹಂಚಿ ಹೋಗಿದ್ದ ವಚನ ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನು ಹುಡುಕಿ ಪ್ರಕಟಿಸಿ, ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡಿ, ಬೆಳಕಿಗೆ ತಂದವರು ವಚನಪಿತಾಮಹರೆಂದೇ ಖ್ಯಾತರಾದವರು …

ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ತತ್ವಗಳನ್ನು ಅರಿತಾಗ ಸಂವಿಧಾನದ ಆಶಯಗಳ ಅನುಷ್ಠಾನ ಸಾಧ್ಯ: ನಿಜಗುಣಾನಂದ ಶ್ರೀ

  ಎಂ.ಕೆ.ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ: ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರ ತತ್ವಗಳನ್ನು ಕೇವಲ ಕಾನೂನು ನ್ಯಾಯಾಂಗದ ಚೌಕಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಜನರು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಹೃದಯಾಳದಲ್ಲಿ ಅವರ …

ಪ್ರಕೃತಿಯ ಆರಾಧಕಳು ಅಕ್ಕ

  ಲಿಂಗಾಯತ ಕ್ರಾಂತಿ: ಪ್ರಕೃತಿಯ ಆರಾಧನೆ ಎಂದರೆ ಸತ್ಯ ಮತ್ತು ಸೌಂದರ್ಯದ ಅನುಸಂಧಾನದ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ. ಪಂಚಭೂತಗಳಿಂದ ಆವೃತವಾದ ಈ ಪ್ರಕೃತಿಯು …

‘ಲಿಂಗಾಯತ’ ಚಳವಳಿಗೆ ಕಿಚ್ಚು ಹಚ್ಚಿದವರೇ ಲಿಂಗಾನಂದ ಶ್ರೀ!

  ಲಿಂಗಾಯತ ಕ್ರಾಂತಿ:  ಆ ದುರ್ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಬಸವಾದಿ ಶರಣರನ್ನು ಹಳ್ಳಿ ಹಳ್ಳಿಗೂ ತಲುಪಿಸಿ, ಸಾಮಾನ್ಯರಲ್ಲಿ ‘ಲಿಂಗಾಯತ’ದ ಅರಿವು ಮೂಡಿಸಿದ್ದು ಲಿಂಗಾನಂದ …

ನಿಜಗುಣಪ್ರಭು ತೋಂಟದಾರ್ಯ ಶ್ರೀಗಳಿಗೆ ಇಂದು ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ರದಾನ

  ಚನ್ನಮ್ಮನ ಕಿತ್ತೂರು: ಮೂರು ದಶಕಗಳಿಂದ ನಾನಾ ದೇಶಗಳನ್ನು ಸುತ್ತಿ ಬಸವ ತತ್ವಗಳನ್ನು ಬಿತ್ತುತ್ತಿರುವ ನಿಷ್ಕಲ ಮಂಟಪದ ಪೂಜ್ಯ ಶ್ರೀ …

ವಿಧಾನಸೌಧದಲ್ಲಿ ಬಸವಣ್ಣನವರ ಪುತ್ಥಳಿ ಸ್ಥಾಪನೆಗೆ ಸಿಎಂ ಸಿದ್ದತೆ

  ಬೆಂಗಳೂರು: ಲಿಂಗಾಯತ ಧರ್ಮೀಯರ ಬಹುದಿನಗಳ ಬೇಡಿಕೆಗೆ ಈಗ ಕಾಲ ಕೂಡಿಬಂದಿದೆ. ಹೌದು.! ವಿಧಾನಸೌಧದ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಗುರು ಬಸವಣ್ಣನವರ ಪುತ್ಥಳಿ …

ಬ್ರಾಹ್ಮಣ್ಯ ಕೇವಲ 15% ರಷ್ಟಿರುವ ಸವರ್ಣೀಯರಲ್ಲಷ್ಟೇ ಆಚರಿಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆಯೇ..?

ಬ್ರಾಹ್ಮಣ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಎಲ್ಲೆಡೆ ಬಹಳ ಚರ್ಚೆ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನನ್ನ ಸೀಮಿತ ಅರಿವಿನ ಪರಿಧಿಯಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲು …

ಲಿಂಗಾಯತರಿಗೆ ಬೇಕಿರುವುದು ಬೆಲ್ಲದ್ ಅಲ್ಲ; ಎಂ.ಬಿ.ಪಾಟೀಲರಂತಹ ಸಕ್ಕರೆ!

  ಹೌದು. ಲಿಂಗಾಯತರ ಮೇಲೆ ಯಾರನ್ನೋ ತಂದು ಹೇರಬೇಡಿ. ಪರ್ಯಾಯ ನಾಯಕನನ್ನು ಹುಡುಕುವ ಮತ್ತು ಅವರ ಮತಗಳನ್ನು ತಮ್ಮಲ್ಲೇ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ …

ರವಿಯೊಳಡಗಿದ ಪ್ರತಿಬಿಂಬದಂತೆ

  ಲಿಂಗಾಯತ ಕ್ರಾಂತಿ: 12 ನೇ ಶತಮಾನದ ಶರಣೆಯರಲ್ಲಿ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಪಥವನ್ನು ಮುಟ್ಟಿದ ವಿಶಿಷ್ಟ ಶರಣೆ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕ. ಶರಣೆ ಎನ್ನುವ …

ವೈಚಾರಿಕ ಸಾಹಿತಿ ಡಾ.ಸಿದ್ದಲಿಂಗಯ್ಯ.

ಲಿಂಗಾಯತ ಕ್ರಾಂತಿ: ಕವಿ, ಸಾಹಿತಿ, ನಾಟಕಕಾರ, ಸಂಶೋಧಕ, ವಾಗ್ಮಿ, ಬಹುಮುಖ ಪ್ರತಿಭೆ, ಶೋಷಿತರ ಸಂವೇದನೆಗಳನ್ನು ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೂ ಅರ್ಥವಾಗುವಂತೆ ಅಕ್ಷರ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಿಕೊಟ್ಟ …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *