Home / featured / ನೂಲಿಯ ಚೆಂದಯ್ಯ ಬಸವಣ್ಣನ ಪ್ರಭಾವಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿ ಲಿಂಗದೀಕ್ಷೆ ಪಡೆದಂತ ಶರಣ

ನೂಲಿಯ ಚೆಂದಯ್ಯ ಬಸವಣ್ಣನ ಪ್ರಭಾವಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿ ಲಿಂಗದೀಕ್ಷೆ ಪಡೆದಂತ ಶರಣ

 

ಲಿಂಗಾಯತ ಕ್ರಾಂತಿ: ಚೆಂದಯ್ಯ ಒಬ್ಬ ಕೊರವರ ಜನಾಂಗದವನು, ನಾರನ್ನು ನೀರಿನಲ್ಲಿ ನೆನೆಯಿಟ್ಟು, ಒಣಗಿಸಿ ಅದರಿಂದ ಹಗ್ಗ, ಮಗಡ, ಮಿಡಿ, ಮಾಡುವ ಕಾಯಕದವನು.

ಒಂದು ದಿನ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ನಾರನ್ನು ತೊಳೆಯ ಬೇಕಾದರೆ ಕೊರಳಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡ ಲಿಂಗ ಹೇಗೊ ಜಾರಿ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಿತು. ಕ್ಷಣಕಾಲ ಜಾರಿಬಿದ್ದ ಲಿಂಗಕ್ಕೆ ಹುಡುಕಾಡಿದ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಣವೆ ಲಿಂಗವೆಂದು ನಂಬಿದ ಕಾರಣ ವ್ಯಥೆಗೊಂಡ ಆದರೂ ಕಾಯಕವನ್ನು ಕಡೆಗೆನಿಸದೆ ತೊಳೆದ ನಾರನ್ನು ಹೆಗಲಿಗೇರಿಸಿ ಮನೆಯೆಡೆಗೆ ಹೊರಟ. ಅಗ ಒಂದು ಅದ್ಭುತ ಘಟನೆ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಜಾರಿಬಿದ್ದ ಲಿಂಗ ಮನುಷ್ಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷನಾಗಿ ಚೆಂದಯ್ಯ ಎನೋ ತಿಳಿಯದೆ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಜಾರಿ ಬಿದ್ದೆ, ನನ್ನನ್ನು ಕರೆದುಕೊ, ನನ್ನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ ಬೇಡ ಎನ್ನುತ್ತಾನೆ. ಅಲ್ಲಯ್ಯ ನಿನಗೇನು ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡಿದ್ದೆ, ನಿತ್ಯ ಧ್ಯಾನ ಪೂಜೆ ತಪ್ಪದೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೆ ಆದರೂ ನನ್ನಿಂದ ದೂರವಾದೆ. ಬೀಳೋದು ನಿನ್ನ ಇಚ್ಛೆಯಾದರೆ ಮತ್ತೆ ಕರೆದುಕೊಳ್ಳೋದು ನನ್ನ ಇಚ್ಛೆ, ನಾನು ಕರೆದುಕೊಳ್ಳೋಲ್ಲ ತೊಲಗು ಎನ್ನುತ್ತಾನೆ ಚೆಂದಯ್ಯ. ನನ್ನಿಂದ ತಪ್ಪಾಗಿದೆ, ಕ್ಷಮಿಸು, ನನ್ನನ್ನ ಕರೆದುಕೊ ಎಂದು ಬೇಡಿಕೊಂಡರು, ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ, ನನ್ನ ಕಾಯಕಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಿ ಮಾಡಬೇಡ ತೊಲಗು ಎನ್ನುತ್ತಾನೆ ಚೆಂದಯ್ಯ. ಗದರಿದರು ಲಿಂಗದೇವ ಅವನ ಹಿಂಬಾಲಿಸಿ ಬರುತ್ತಾನೆ. ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ನನ್ನನ್ನು ಕರೆದುಕೊ ಎಂದು ಗೋಗರಿಯುತ್ತಾನೆ ಲಿಂಗದೇವ. ಅಲ್ಲೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಬಟ್ಟೆ ತೊಳೆಯುತ್ತಿದ್ದ ಮಡಿವಾಳ ಮಾಚಿದೇವರು ಮಧ್ಯ ಪ್ರವೇಶಿಸಿ ಚೆಂದಯ್ಯ ಅಷ್ಟೊಂದು ಕೇಳುತ್ತಿದ್ದಾನೆ, ಕರೆದುಕೊಳ್ಳಬಾರದೇಕೆ ಎನ್ನುತ್ತಾನೆ. ಅಗೋಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಬಸವಣ್ಣ ದಿನವಿಡೀ ಇದನ್ನ ತೊಳೆಯುತ್ತಾ ಪೂಜಿಸುತ್ತಾ ಕಾಲ ಕಳೆಯಿರಿ ಎಂದು ಹೇಳಿಲ್ಲ, ಮೇಲಾಗಿ ನನಗೆ ಕಾಯಕ ಮುಖ್ಯ, ಅವನಾಗೆ ದೂರವಾಗಿದ್ದಾನೆಯೆ ಹೊರತು ನಾನಾಗಿ ಹೊರಹಾಕಿಲ್ಲ. ಆಗ ಮಾಚಿದೇವ ಒಂದು ಸಂಧಾನ ಸೂತ್ರ ಮುಂದಿಡುತ್ತಾರೆ ಅದೇನೆಂದರೆ ಚೆಂದಯ್ಯ ಹೊಸೆದ ಹಗ್ಗ, ಮಗಡು, ಮಡಿಗಳನ್ನ ಲಿಂಗದೇವ ದಿನಾಲು ಮಾರಿಕೊಂಡು ಬರುವ ಕಾಯಕ ಮಾಡಬೇಕು. ಚೆಂದಯ್ಯ ಲಿಂಗದೇವನ ಕಾಯಕ ನಿಷ್ಠೆಯನ್ನ ಮೆಚ್ಚಿದರೆ ಲಿಂಗದೇವನನ್ನು ಮತ್ತೆ ಕರೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಇಸಂಧಾನಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪಿದ ಚೆಂದಯ್ಯ ಲಿಂಗದೇವನನ್ನ ಮನೆ ಸೇರಿಸುತ್ತಾನೆ. ಲಿಂಗದೇವ ದಿನಾಲೂ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬರುವ ಕಾಯಕ ಮಾಡುತ್ತಿರುತ್ತಾನೆ. ಹೀಗಿರುವಾಗ ಒಂದು ದಿನ ಬಸವಣ್ಣ ಹಗ್ಗದ ಬೆಲೆಗಿಂತ ಹೆಚ್ಛು ಹಣ ಕೊಟ್ಟು ಹಗ್ಗವನ್ನ ಖರೀದಿಸುತ್ತಾನೆ. ಖುಷಿಗೊಂಡ ಲಿಂಗದೇವ ಇನ್ನಾದರು ಚೆಂದಯ್ಯ ಮೆಚ್ಚಿ ನನ್ನನ್ನು ಮತ್ತೆ ಕರೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ ಎಂದು ಮನೆಗೆ ಹೋದಾಗ ಅಗತ್ಯಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಹಣ ಪಡೆದಿರುವುದು ಲಂಚತನ, ಇದು ನಿನ್ನ ಬ್ರಷ್ಟತೆಯನ್ನ ತೋರಿಸುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ನಿನ್ನನ್ನು ಕರೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಈ ಫಿರ್ಯಾದನ್ನ ಅನುಭವ ಮಂಟಪದ ಮುಂದಿಡುತ್ತಾನೆ. ಆಗ ಬಸವಣ್ಣ, ಅಲ್ಲಮ ಚೆನ್ನಬಸವಣ್ಣ ಮುಂತಾದವರು ಚೆಂದಯ್ಯ ಮಾಡಿದ್ದು ಸರಿ ಮತ್ತು ಲಿಂಗದೇವ ತಪ್ಪಾಗಿದೆ ಎಂದಿದ್ದಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಒಂದು ಗಿಡಕ್ಕೆ ಬೇರು-ಕೊಂಬೆ-ಎಲೆ-ಕಾಯಿ ಹಣ್ಣುಗಳು ಹೇಗೆ ಮುಖ್ಯವೋ ಆತ್ಮೋದ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಲಿಂಗಾರ್ಚನೆಯು ಮುಖ್ಯವೆಂದು ತಿಳಿಹೇಳಿ ಲಿಂಗದೇವನನ್ನ ಮತ್ತೆ ಕರೆದುಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಚೆಂದಯ್ಯನ ಮನವೋಲಿಸುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗುತ್ತಾರೆ.

ಈ ಘಟನೆ ನಿಜವಾಗಿಯು ನಡೆದಿದೆಯೋ ಇಲ್ಲವೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಇದರ ಸತ್ಯಾಸತ್ಯತೆಯ ಗೊಡವೆಗೆ ಹೊಗದೇನೆ, ಇದನ್ನ ಒಂದು ರೂಪಕವಾಗಿಯೆ ಕಾಣೋನ. ಆದರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿರುವ ಕೆಲವು ಅಂಶಗಳನ್ನ ಗಮನಿಸಿದರೆ, ಉಳಿದೆಲ್ಲ ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳಲ್ಲಿ ದೇವರನ್ನ ಹುಡುಕಿ ಭಕ್ತ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೊ ತಿರುಗುತ್ತಾನೆ, ದೇವರು ಎಲ್ಲೊ ಆಗದಸದಲ್ಲೊ, ಕಾಡಿನಲ್ಲೊ ಇದ್ದಾನೆ ಮತ್ತು ಅವರಿಬ್ಬರ ಮಧ್ಯೆ ಅಗಾಧ ಕಂದಕವಿದೆ ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಭಕ್ತನನ್ನೆ ಹುಡುಕುತ್ತ ದೇವನೆ ಬಂದಿದ್ದಾನೆ. ಅಂತಹ ದೇವನನ್ನ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ಕಣ್ಣಿಟ್ಟು, ಕೈ ಹಿಡಿದು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಸಿದ ಉದಾಹರಣೆಗಳು ಜಗತ್ತಿನ ಯಾವ ಧರ್ಮಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ. ಕಾರ್ಲ ಮಾರ್ಕ್ಸ್, ಲೆನಿನ್ ಗಳು ಬರುವ ಮುನ್ನವೆ ಕಾಯಕ ಸಿದ್ಧಾಂತವನ್ನ ಇಷ್ಟೊಂದು ಸರಳ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಅರುಹಿದವರೆಂದರೆ ಶರಣರು ಮಾತ್ರ. ಕಾರ್ಲ ಮಾರ್ಕ್ಸ್, ಲೆನಿನ್ ಗಳು ದೇವರ ಅಸ್ತಿತ್ವವನ್ನ ಒಪ್ಪದ ನಾಸ್ತಿಕರು ಆದರೆ ಆಸ್ತಿಕರಾದ ಶರಣರು ಆತ್ಮೋದ್ಧಾರ ಮತ್ತು ಕಾಯಕ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಎರಡನ್ನು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿ ಸಾಧಿಸಿ ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಶರಣ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಸದ್ಯದ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಅತೀ ಅವಶ್ಯಕವಾಗಿ ಬೇಕಿರುವ ಸಿದ್ದಾಂತವಾಗಿದೆ.🙏🌹🙏

Prakash Ullegaddi

About Shivanand

Admin : Lingayat Kranti Monthly news paper 8884000008 [email protected]

Check Also

47ನೇ ತ್ರೈಮಾಸಿಕ ಶಿವಾನುಭವ-ಗುರುವಂದನೆ

  ಮುಂಡರಗಿ ಜುಲೈ 12: ೧೨ನೆಯ ಶತಮಾನದ ಬಸವಾದಿ ಶರಣರು ದೇವರ ಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ಇಷ್ಟಲಿಂಗದಲ್ಲಿ ಕಂಡರು.ಗರ್ಭಗುಡಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯಿಂದ ಜನರನ್ನು ಹೊರತಂದು,ಇಷ್ಟಲಿಂಗ …

ಬಸವಧರ್ಮದ ಕಾಯಕಯೋಗಿ ಬಸವ ಸಿದ್ಧಲಿಂಗ ಶ್ರೀಗಳಿಗೆ 50ವರ್ಷ

  ಲೇಖನ: ಶಿವಾನಂದ ಮೆಟ್ಯಾಲ ನೇಗಿನಹಾಳ ನೇಗಿನಹಾಳ: 12ನೆಯ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಕಲ್ಯಾಣ ಕ್ರಾಂತಿಯ ನಂತರ ಬಸವಾದಿ ಶರಣರು ವಚನ …

“ಶಿವಾನುಭವ” ಪತ್ರಿಕೆ ಮರುಮುದ್ರಣಕ್ಕೆ ಲಿಂಗಾಯತ ನಾಯಕ ಡಾ‌. ಎಂ ಬಿ ಪಾಟೀಲ ಒತ್ತಾಯ

ಬೆಂಗಳೂರು: ಡಾ. ಫ.ಗು. ಹಳಕಟ್ಟಿಯವರ ಸಂಪಾದಿತ “ಶಿವಾನುಭವ” ಪತ್ರಿಕೆಯ ಮರುಮುದ್ರಣ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು ಲಿಂಗಾಯತ …

ನೇಗಿನಹಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಆಲಿಸಿದ ತಹಶಿಲ್ದಾರ್ ಬಸವರಾಜ ನಾಗರಾಳ್

ಗ್ರಾಮದ ಜನತಾ ಕಾಲನಿಯಲ್ಲಿ ನೀರು ನುಗ್ಗಿದ್ದರಿಂದ ಮನೆಗಳು ಬಿದ್ಧಿರುವ ಸ್ಥಳಗಳಿಗೆ ಬೇಟಿ ನೀಡಿದರು. ನೇಗಿನಹಾಳ (ಬೆಳಗಾವಿ) : ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿನ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು …

ಬಸವಣ್ಣ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಪರ್ಯಾಯ ಬುದ್ದ

ಲಿಂಗಾಯತ ಕ್ರಾಂತಿ: ಎಂ.ಎಂ.ಕಲ್ಬುರ್ಗೀ ಸರ್ ಬರೆದಂತ ಬಸವಣ್ಣ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಪರ್ಯಾಯ ಬುದ್ದ ಎನ್ನುವ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಬಳಸುತ್ತಿರುವೆ.ಕಲ್ಬುರ್ಗಿ ಸರ್ …

ವಚನ ಸಾಹಿತ್ಯ ಬೆಳಕಿಗೆ ತಂದವರು ಡಾ.ಫ.ಗು.ಹಳಕಟ್ಟಿಯವರು: ಡಾ. ಎಂ ಬಿ ಪಾಟೀಲ

  ವಿಜಯಪುರ: ಹರಿದು ಹಂಚಿ ಹೋಗಿದ್ದ ವಚನ ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನು ಹುಡುಕಿ ಪ್ರಕಟಿಸಿ, ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡಿ, ಬೆಳಕಿಗೆ ತಂದವರು ವಚನಪಿತಾಮಹರೆಂದೇ ಖ್ಯಾತರಾದವರು …

ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ತತ್ವಗಳನ್ನು ಅರಿತಾಗ ಸಂವಿಧಾನದ ಆಶಯಗಳ ಅನುಷ್ಠಾನ ಸಾಧ್ಯ: ನಿಜಗುಣಾನಂದ ಶ್ರೀ

  ಎಂ.ಕೆ.ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ: ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರ ತತ್ವಗಳನ್ನು ಕೇವಲ ಕಾನೂನು ನ್ಯಾಯಾಂಗದ ಚೌಕಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಜನರು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಹೃದಯಾಳದಲ್ಲಿ ಅವರ …

ಕ್ರಿ.ಪೂ. 200 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ…

  ಲಿಂಗಾಯತ ಕ್ರಾಂತಿ: ಕ್ರಿ.ಪೂ. 200 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಅಲೆಕ್ಸಾಂಡರ್ ದಿ ಗ್ರೇಟ್ ಗ್ರೀಕ್ ದೇಶದ ಚಕ್ರವರ್ತಿಯಾಗಿದ್ದ. ಆತ ತುಂಬಾ …

ಪ್ರಕೃತಿಯ ಆರಾಧಕಳು ಅಕ್ಕ

  ಲಿಂಗಾಯತ ಕ್ರಾಂತಿ: ಪ್ರಕೃತಿಯ ಆರಾಧನೆ ಎಂದರೆ ಸತ್ಯ ಮತ್ತು ಸೌಂದರ್ಯದ ಅನುಸಂಧಾನದ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ. ಪಂಚಭೂತಗಳಿಂದ ಆವೃತವಾದ ಈ ಪ್ರಕೃತಿಯು …

‘ಲಿಂಗಾಯತ’ ಚಳವಳಿಗೆ ಕಿಚ್ಚು ಹಚ್ಚಿದವರೇ ಲಿಂಗಾನಂದ ಶ್ರೀ!

  ಲಿಂಗಾಯತ ಕ್ರಾಂತಿ:  ಆ ದುರ್ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಬಸವಾದಿ ಶರಣರನ್ನು ಹಳ್ಳಿ ಹಳ್ಳಿಗೂ ತಲುಪಿಸಿ, ಸಾಮಾನ್ಯರಲ್ಲಿ ‘ಲಿಂಗಾಯತ’ದ ಅರಿವು ಮೂಡಿಸಿದ್ದು ಲಿಂಗಾನಂದ …

ನಿಜಗುಣಪ್ರಭು ತೋಂಟದಾರ್ಯ ಶ್ರೀಗಳಿಗೆ ಇಂದು ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ರದಾನ

  ಚನ್ನಮ್ಮನ ಕಿತ್ತೂರು: ಮೂರು ದಶಕಗಳಿಂದ ನಾನಾ ದೇಶಗಳನ್ನು ಸುತ್ತಿ ಬಸವ ತತ್ವಗಳನ್ನು ಬಿತ್ತುತ್ತಿರುವ ನಿಷ್ಕಲ ಮಂಟಪದ ಪೂಜ್ಯ ಶ್ರೀ …

ವಿಧಾನಸೌಧದಲ್ಲಿ ಬಸವಣ್ಣನವರ ಪುತ್ಥಳಿ ಸ್ಥಾಪನೆಗೆ ಸಿಎಂ ಸಿದ್ದತೆ

  ಬೆಂಗಳೂರು: ಲಿಂಗಾಯತ ಧರ್ಮೀಯರ ಬಹುದಿನಗಳ ಬೇಡಿಕೆಗೆ ಈಗ ಕಾಲ ಕೂಡಿಬಂದಿದೆ. ಹೌದು.! ವಿಧಾನಸೌಧದ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಗುರು ಬಸವಣ್ಣನವರ ಪುತ್ಥಳಿ …

ಬ್ರಾಹ್ಮಣ್ಯ ಕೇವಲ 15% ರಷ್ಟಿರುವ ಸವರ್ಣೀಯರಲ್ಲಷ್ಟೇ ಆಚರಿಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆಯೇ..?

ಬ್ರಾಹ್ಮಣ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಎಲ್ಲೆಡೆ ಬಹಳ ಚರ್ಚೆ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನನ್ನ ಸೀಮಿತ ಅರಿವಿನ ಪರಿಧಿಯಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲು …

ಲಿಂಗಾಯತರಿಗೆ ಬೇಕಿರುವುದು ಬೆಲ್ಲದ್ ಅಲ್ಲ; ಎಂ.ಬಿ.ಪಾಟೀಲರಂತಹ ಸಕ್ಕರೆ!

  ಹೌದು. ಲಿಂಗಾಯತರ ಮೇಲೆ ಯಾರನ್ನೋ ತಂದು ಹೇರಬೇಡಿ. ಪರ್ಯಾಯ ನಾಯಕನನ್ನು ಹುಡುಕುವ ಮತ್ತು ಅವರ ಮತಗಳನ್ನು ತಮ್ಮಲ್ಲೇ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ …

ರವಿಯೊಳಡಗಿದ ಪ್ರತಿಬಿಂಬದಂತೆ

  ಲಿಂಗಾಯತ ಕ್ರಾಂತಿ: 12 ನೇ ಶತಮಾನದ ಶರಣೆಯರಲ್ಲಿ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಪಥವನ್ನು ಮುಟ್ಟಿದ ವಿಶಿಷ್ಟ ಶರಣೆ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕ. ಶರಣೆ ಎನ್ನುವ …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *