Home / featured / ಪ್ರವಚನ ಪಿತಾಮಹ ಲಿಂಗಾನಂದಪ್ಪಾಜಿಗಳು…

ಪ್ರವಚನ ಪಿತಾಮಹ ಲಿಂಗಾನಂದಪ್ಪಾಜಿಗಳು…

ಲಿಂಗಾಯತ ಕ್ರಾಂತಿ: ನಾನು ಹತ್ತನೇ ತರಗತಿ ಓದುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹಲವು ಧರ್ಮಗಳ ಸಾರವ ಓದಿ ಮುಗಿಸಿ ಅವುಗಳ ನಿಲುವ ಅರಿತದ್ದೆ, ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲಾ ಕಾರಣ ನನ್ನ ಅಪ್ಪಾಜೀ ಮತ್ತು ಅವ್ವ ಅವರಿಬ್ಬರೂ ತುಂಬಾ ಜ್ಞಾನಿಗಳಾಗಿದ್ದರು..

ನನಗಿನ್ನೂ ನೆನಪಿದೆ, ನನ್ನ ಅವ್ವಾ ಅಪ್ಪಾಜೀ ಲಿಂಗಾನಂದ ಅಪ್ಪಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದ ಭಕ್ತಿ, ಗೌರವ ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ನಾನು ಎಂದೂ ನೋಡದ ಲಿಂಗಾನಂದ ಅಪ್ಪಗಳನ್ನು ನನಗೆ ತಿಳಿಸಿ ಕೊಟ್ಟ ರೀತಿ ಮತ್ತು ಮಾಹಿತಿ ನನ್ನನ್ನು ಮಂತ್ರ ಮುಗ್ದಳನ್ನಾಗಿಸಿತು.. ತುಂಬಾ ಕುತೋಹಲದಲ್ಲಿ ಲಿಂಗಾಯತ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸ್ವತಂತ್ರ ಹೋರಟಗಾರರಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಕರಾದ ಅಪ್ಪ ಲಿಂಗಾನಂದಪ್ಪಾಜೀಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಂಡೆ.. ಈಗ ಅವರ ನೆನಪಾಗಿ ಒಮ್ಮೆ ಅವರಿಗೆ ಶರಣಾರ್ಥಿಗಳ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಬರೆದ ಸಾಲುಗಳಿವು…

ಲಿಂಗಾನಂದವೆಂಬ ಮಹಾ ಜ್ಞಾನದ ನಿಧಿಯ ಬಣ್ಣಿಸಲು ಸಾಲದು. ಏಕೆಂದರೆ ನಮ್ಮ ಶರಣರು ಉಪಮೆಗೆ ಮೀರಿದ ಉಪಮಾತೀತರು…

ನಿಮ್ಮ ಶರಣು ಲೋಕದಂತೆ ಬಾರರು,
ಲೋಕದಂತೆ ಹೋಹರು,
ಲೋಕದಂತೆ ಇಹರು ನೋಡಯ್ಯ
ನಿಮ್ಮ ಶರಣರು ಜ್ಞಾನದಂತೆ ಬಪ್ಪರು,
ಪುಣ್ಯದಂತೆ ಇಪ್ಪರು, ಮುಕ್ತಿಯಂತೆ ಹೋಹರು ನೋಡಯ್ಯ

ಎಂಬ ವಚನವ ಉದಾಹರಿಸಲಾಗಿಯೇ ಅಪ್ಪ ಬಸವಣ್ಣನವರ ಹಣತೆಯ ಹೊತ್ತು ಬಂದರು ಮಹಾ ಲಿಂಗಾಂಗ ಶಿವಯೋಗಿ, ಬಸವ ಯೋಗಿ ಲಿಂಗಾನಂದಪ್ಪಗಳು

ಹೌದು .. ಇನ್ನೇನು ಲಿಂಗಾಯತ ಧರ್ಮದ ತತ್ವ ಸಿದ್ದಾಂತಗಳು ನೆಲಕಚ್ಚಿ ಹಡಗಿ ಹೋದವೋ ಎಂಬ ಬಲು ನೋವಿನಲ್ಲಿದ್ದ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಅದೆಲ್ಲಿಂದಲೋ ಒಮ್ಮಿಂದೊಮ್ಮೆಲೇ ಉದಯಿಸಿ ಬಂದರೊಬ್ಬ ಲಿಂಗಾನಂದರೆಂಬ ಮಹಾ ಮಹಿಮ ಲಿಂಗಾಯತ ಧರ್ಮದ ಪುನರುಸ್ಥಾಪಕರು …

ತ್ರಿಪುಂಢ ವಿಭೂತಿಯ ಧರಿಸಿ, ಕೈಯಲ್ಲಿ ಅಪ್ಪನ ವಚನಗಳ ಹಿಡಿದು, ಮನದಲ್ಲಿ ಅಪ್ಪ ಬಸವರಾಜರ ನೆನೆ ನೆನೆದು, ಮಾತಿನಲಿ ಪ್ರಚಂಡ ಪ್ರವಚನದಾ ದ್ವನಿಯಲ್ಲಿ ಎದ್ದೋಡಿಬಂದರೊಬ್ಬ ಲಿಂಗಾನಂದರೆಂಬ ಮಹಾ ಬಸವ ಚೇತನ…

ಅವರ ಬರುವಿಕೆಗೂ ಮುನ್ನ ಬಸವನೆಂದರೆ ನಂದಿ ಎಂಬ ಭಾವನೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ಮನಸುಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ಜೋರಾಗಿ ಗುದ್ದಿ ಬುದ್ದಿಯನೇಳಿ ನಿಜ ತಂದೆ ಬಸವರಾಜರ ನಿಜ ನಿಲುವ ಹಿಡಿಯ ನಾಡಿನ ಜನತೆಗೆ ಕೆಚ್ಚೆದೆಯ ನುಡಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ, ಹಲವರ ಹುಚ್ಚು ಮನಸಿನ ಬ್ರಾಂತಗಳಿಗೆ ಕಿಚ್ಚನಿಟ್ಟು ಅಪ್ಪ ಬಸವಣ್ಣನವರ ನಿಜ ತತ್ವಗಳ ಬೆಳಕಿಗೆ ತಂದ ಮಹಾ ಅರಿವಿನ ನಿಧಿಯಾಗಿ ಬಂದರೊಬ್ಬ ಶಿವಯೋಗಿ ಲಿಂಗಾನಂದರೆಂಬ ಬಸವ ಚೇತನರು..

ನಾವು ಗುರು ವಿರಕ್ತರುಗಳು, ನಿಮ್ಮಗಳ ಸರ್ವೋಚ್ಚ ದಂಡನಾಯಕರು ಎಂದು ಸಮಾಜವನ್ನು ಅಪ್ಪನ ತತ್ವಗಳಿಂದ ವಂಚಿಸಿ ಧರ್ಮದ್ರೋಹಿಗಳಾಗಿದ್ದವರಿಗೆಲ್ಲ ಸಿಂಹಸ್ವಪ್ನವಾಗಿ ಬಂದವರು ನಮ್ಮಗಳ ಮಹಾ ಮಹಿಮ ಲಿಂಗಾನಂದವೆಂಬ ಮಹಾ ಬಸವ ನಿಧಿ…

ಬಸವ ನಾಮವೇ ಸರ್ವಕ್ಕೂ ಮೂಲ
ಬಸವನಾ ಜ್ಞಾನವೇ ಸಕಲಕ್ಕೂ ಮೂಲ
ಜಯಬಸವೇಶ ಹರ ಹರ ಮಹಾದೇವಾ ಎಂಬ ಘಂಟಾಘೋಷದಿ ಸರ್ವರೊಳು ಬಸವ ಝೇಂಕಾರವ ಝೇಂಕರಿಸಿ , ಲಿಂಗಾಯತ ಧರ್ಮಕ್ಕತ್ತಿದ್ದ ಕೊಳಕು ಜಿಡ್ಡುಗಳ ಕಿತ್ತೆಸೆದು ಬಸವಧರ್ಮದ ಉದ್ದಾರಕ್ಕಾಗಿ ಬಂದ ಮಹಾ ಯೋಗಿ ಧರ್ಮೋದ್ದಾರಕ ಲಿಂಗಾಂಗ ಯೋಗದಲ್ಲಿಯೇ ಆನಂದ ಪದವಿಯ ಪಡೆದ ಗುರು ಲಿಂಗಾನಂದರು

ಅಂತಹ ಬಸವ ಮಹಾ ಚೇತನವ ನೆನೆದರೆ ಮನ ಹಗುರವಾದೀತು, ಭಾವ ಶುದ್ಧವಾದೀತು, ಬಸವಪ್ಪನ ಲಿಂಗಾಯತ ಧರ್ಮ ಸ್ವತಂತ್ರವಾದೀತು ..

ಅಪ್ಪ ಬಸವರಾಜರ ಹಣತೆಯ ಹೊತ್ತು ಬಂದವರಂತೆ ಬಂದು, ತಾವು ಬಂದ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿ ಬಸವ ತತ್ವಗಳ ಜಾಗೃತಗೊಳಿಸುವ ಕಾರ್ಯವನು ಮಹಾ ಬಸವ ಜ್ಯೋತಿಯಾದ ಮಾತಾಜಿ, ಮತ್ತು ಹಲವು ನಿಜ ಬಸವ ಬೀಜಗಳ ಕೈಗೊಪ್ಪಿಸಿ ಹಲವು ಬರಡು ಮನಸುಗಳಲ್ಲಿ ಬಸವ ದೀವಿಗೆಯ ಬೆಳಗಿಸಿ ಹೋದ ಮಹಾ ಪರುಷ ನಿಧಿ, ನಿಜ ಜ್ಞಾನವ ಅರಿತ ಜಾಣರ ಜಾಣ, ಬಸವ ಧರ್ಮದ ಇತ್ತೀಚಿನ ಮಹಾ ಶರಣ ಲಿಂಗಾನಂದಪ್ಪಾಜಿಗಳ ಶ್ರೀ ಪಾದಗಳ ನೆನೆ ನೆನೆದು ಅವರ ಧಿವ್ಯ ಚೇತನಕೆ ಶರಣೆಂದು ..

ಸಕಲ ಜೀವರಾಶಿಗಳಿಗೂ ಲೇಸ ಬಯಸಿದಾ ಎಲ್ಲಾ ಬಸವಾದಿ ಶರಣರ ನೆನೆದು ಶರಣೆಂದು ..
ಅವರ ಅಣತೆಯ ಒತ್ತು ಸಾಗುತಿಹ ಚೇತನಾತ್ಮಗಳಿಗೆ ಶರಣೆಂದು..
ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಅಪ್ಪನಾ ತತ್ವವ ಅರಿತು ಆಚರಿಸುತ್ತಿರುವ ಲಕ್ಷ ಲಕ್ಷ ಬಸವಣ್ಣಾ ಬಿತ್ತಿದಾ ಬೀಜಗಳಿಗೆ ಶರಣೆಂದು

ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರೊಳಗಿರುವ ದೇವ ನೀಡಿದ ದಯೆ ಪ್ರೀತಿ ಕರುಣೆಗಳಿಗೆ ನನ್ನ ಶರಣು ಶರಣಾರ್ಥಿಗಳು…

ದೀಪ್ತಿ ಎಸ್ ಪಾಟೀಲ್ (ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ)
ಬಸವ ಪ್ರಿಯಳು.

About Shivanand

Admin : Lingayat Kranti Monthly news paper 8884000008 [email protected]

Check Also

47ನೇ ತ್ರೈಮಾಸಿಕ ಶಿವಾನುಭವ-ಗುರುವಂದನೆ

  ಮುಂಡರಗಿ ಜುಲೈ 12: ೧೨ನೆಯ ಶತಮಾನದ ಬಸವಾದಿ ಶರಣರು ದೇವರ ಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ಇಷ್ಟಲಿಂಗದಲ್ಲಿ ಕಂಡರು.ಗರ್ಭಗುಡಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯಿಂದ ಜನರನ್ನು ಹೊರತಂದು,ಇಷ್ಟಲಿಂಗ …

ಬಸವಧರ್ಮದ ಕಾಯಕಯೋಗಿ ಬಸವ ಸಿದ್ಧಲಿಂಗ ಶ್ರೀಗಳಿಗೆ 50ವರ್ಷ

  ಲೇಖನ: ಶಿವಾನಂದ ಮೆಟ್ಯಾಲ ನೇಗಿನಹಾಳ ನೇಗಿನಹಾಳ: 12ನೆಯ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಕಲ್ಯಾಣ ಕ್ರಾಂತಿಯ ನಂತರ ಬಸವಾದಿ ಶರಣರು ವಚನ …

“ಶಿವಾನುಭವ” ಪತ್ರಿಕೆ ಮರುಮುದ್ರಣಕ್ಕೆ ಲಿಂಗಾಯತ ನಾಯಕ ಡಾ‌. ಎಂ ಬಿ ಪಾಟೀಲ ಒತ್ತಾಯ

ಬೆಂಗಳೂರು: ಡಾ. ಫ.ಗು. ಹಳಕಟ್ಟಿಯವರ ಸಂಪಾದಿತ “ಶಿವಾನುಭವ” ಪತ್ರಿಕೆಯ ಮರುಮುದ್ರಣ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು ಲಿಂಗಾಯತ …

ನೇಗಿನಹಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಆಲಿಸಿದ ತಹಶಿಲ್ದಾರ್ ಬಸವರಾಜ ನಾಗರಾಳ್

ಗ್ರಾಮದ ಜನತಾ ಕಾಲನಿಯಲ್ಲಿ ನೀರು ನುಗ್ಗಿದ್ದರಿಂದ ಮನೆಗಳು ಬಿದ್ಧಿರುವ ಸ್ಥಳಗಳಿಗೆ ಬೇಟಿ ನೀಡಿದರು. ನೇಗಿನಹಾಳ (ಬೆಳಗಾವಿ) : ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿನ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು …

ಬಸವಣ್ಣ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಪರ್ಯಾಯ ಬುದ್ದ

ಲಿಂಗಾಯತ ಕ್ರಾಂತಿ: ಎಂ.ಎಂ.ಕಲ್ಬುರ್ಗೀ ಸರ್ ಬರೆದಂತ ಬಸವಣ್ಣ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಪರ್ಯಾಯ ಬುದ್ದ ಎನ್ನುವ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಬಳಸುತ್ತಿರುವೆ.ಕಲ್ಬುರ್ಗಿ ಸರ್ …

ವಚನ ಸಾಹಿತ್ಯ ಬೆಳಕಿಗೆ ತಂದವರು ಡಾ.ಫ.ಗು.ಹಳಕಟ್ಟಿಯವರು: ಡಾ. ಎಂ ಬಿ ಪಾಟೀಲ

  ವಿಜಯಪುರ: ಹರಿದು ಹಂಚಿ ಹೋಗಿದ್ದ ವಚನ ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನು ಹುಡುಕಿ ಪ್ರಕಟಿಸಿ, ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡಿ, ಬೆಳಕಿಗೆ ತಂದವರು ವಚನಪಿತಾಮಹರೆಂದೇ ಖ್ಯಾತರಾದವರು …

ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ತತ್ವಗಳನ್ನು ಅರಿತಾಗ ಸಂವಿಧಾನದ ಆಶಯಗಳ ಅನುಷ್ಠಾನ ಸಾಧ್ಯ: ನಿಜಗುಣಾನಂದ ಶ್ರೀ

  ಎಂ.ಕೆ.ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ: ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರ ತತ್ವಗಳನ್ನು ಕೇವಲ ಕಾನೂನು ನ್ಯಾಯಾಂಗದ ಚೌಕಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಜನರು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಹೃದಯಾಳದಲ್ಲಿ ಅವರ …

ಕ್ರಿ.ಪೂ. 200 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ…

  ಲಿಂಗಾಯತ ಕ್ರಾಂತಿ: ಕ್ರಿ.ಪೂ. 200 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಅಲೆಕ್ಸಾಂಡರ್ ದಿ ಗ್ರೇಟ್ ಗ್ರೀಕ್ ದೇಶದ ಚಕ್ರವರ್ತಿಯಾಗಿದ್ದ. ಆತ ತುಂಬಾ …

ಪ್ರಕೃತಿಯ ಆರಾಧಕಳು ಅಕ್ಕ

  ಲಿಂಗಾಯತ ಕ್ರಾಂತಿ: ಪ್ರಕೃತಿಯ ಆರಾಧನೆ ಎಂದರೆ ಸತ್ಯ ಮತ್ತು ಸೌಂದರ್ಯದ ಅನುಸಂಧಾನದ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ. ಪಂಚಭೂತಗಳಿಂದ ಆವೃತವಾದ ಈ ಪ್ರಕೃತಿಯು …

‘ಲಿಂಗಾಯತ’ ಚಳವಳಿಗೆ ಕಿಚ್ಚು ಹಚ್ಚಿದವರೇ ಲಿಂಗಾನಂದ ಶ್ರೀ!

  ಲಿಂಗಾಯತ ಕ್ರಾಂತಿ:  ಆ ದುರ್ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಬಸವಾದಿ ಶರಣರನ್ನು ಹಳ್ಳಿ ಹಳ್ಳಿಗೂ ತಲುಪಿಸಿ, ಸಾಮಾನ್ಯರಲ್ಲಿ ‘ಲಿಂಗಾಯತ’ದ ಅರಿವು ಮೂಡಿಸಿದ್ದು ಲಿಂಗಾನಂದ …

ನಿಜಗುಣಪ್ರಭು ತೋಂಟದಾರ್ಯ ಶ್ರೀಗಳಿಗೆ ಇಂದು ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ರದಾನ

  ಚನ್ನಮ್ಮನ ಕಿತ್ತೂರು: ಮೂರು ದಶಕಗಳಿಂದ ನಾನಾ ದೇಶಗಳನ್ನು ಸುತ್ತಿ ಬಸವ ತತ್ವಗಳನ್ನು ಬಿತ್ತುತ್ತಿರುವ ನಿಷ್ಕಲ ಮಂಟಪದ ಪೂಜ್ಯ ಶ್ರೀ …

ವಿಧಾನಸೌಧದಲ್ಲಿ ಬಸವಣ್ಣನವರ ಪುತ್ಥಳಿ ಸ್ಥಾಪನೆಗೆ ಸಿಎಂ ಸಿದ್ದತೆ

  ಬೆಂಗಳೂರು: ಲಿಂಗಾಯತ ಧರ್ಮೀಯರ ಬಹುದಿನಗಳ ಬೇಡಿಕೆಗೆ ಈಗ ಕಾಲ ಕೂಡಿಬಂದಿದೆ. ಹೌದು.! ವಿಧಾನಸೌಧದ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಗುರು ಬಸವಣ್ಣನವರ ಪುತ್ಥಳಿ …

ಬ್ರಾಹ್ಮಣ್ಯ ಕೇವಲ 15% ರಷ್ಟಿರುವ ಸವರ್ಣೀಯರಲ್ಲಷ್ಟೇ ಆಚರಿಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆಯೇ..?

ಬ್ರಾಹ್ಮಣ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಎಲ್ಲೆಡೆ ಬಹಳ ಚರ್ಚೆ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನನ್ನ ಸೀಮಿತ ಅರಿವಿನ ಪರಿಧಿಯಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲು …

ಲಿಂಗಾಯತರಿಗೆ ಬೇಕಿರುವುದು ಬೆಲ್ಲದ್ ಅಲ್ಲ; ಎಂ.ಬಿ.ಪಾಟೀಲರಂತಹ ಸಕ್ಕರೆ!

  ಹೌದು. ಲಿಂಗಾಯತರ ಮೇಲೆ ಯಾರನ್ನೋ ತಂದು ಹೇರಬೇಡಿ. ಪರ್ಯಾಯ ನಾಯಕನನ್ನು ಹುಡುಕುವ ಮತ್ತು ಅವರ ಮತಗಳನ್ನು ತಮ್ಮಲ್ಲೇ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ …

ರವಿಯೊಳಡಗಿದ ಪ್ರತಿಬಿಂಬದಂತೆ

  ಲಿಂಗಾಯತ ಕ್ರಾಂತಿ: 12 ನೇ ಶತಮಾನದ ಶರಣೆಯರಲ್ಲಿ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಪಥವನ್ನು ಮುಟ್ಟಿದ ವಿಶಿಷ್ಟ ಶರಣೆ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕ. ಶರಣೆ ಎನ್ನುವ …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *