Home / featured / ವೇದಕ್ಕೆ ಒರೆಯ ಕಟ್ಟುವೆ

ವೇದಕ್ಕೆ ಒರೆಯ ಕಟ್ಟುವೆ

ಭಾರತದ ಚರಿತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಶರಣ ಚಳುವಳಿಗೆ ಒಂದು ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ಸ್ಥಾನ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಬೌದ್ಧ ಧರ್ಮದ ನಂತರ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸಮಾಜೋಧಾರ್ಮಿಕ ಕ್ರಾಂತಿ ಉಂಟು ಮಾಡಿದ ಕಾಲಘಟ್ಚವೆಂದರೆ ಅದು ಶರಣಯುಗ ೧೨ ನೇ ಶತಮಾನ. ವೈಜ್ಞಾನಿಕ, ವೈಚಾರಿಕ, ತತ್ವಜ್ಞಾನವನ್ನು ಆಧಾರವಾಗಿರಿಸಿಕೊಂಡು ಧರ್ಮದ ಮೂಲಕ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕ್ರಾಂತಿಗೆ ಕಾರಣವಾದರು ಬಸವಾದಿ ಶರಣರು.

ಶತಶತಮಾನಗಳಿಂದ ವೇದ, ಆಗಮ, ಶಾಸ್ತ್ರ ಪುರಾಣಗಳು ಈ ನೆಲವನ್ನು ಆಳಿದವು. ಈ ವೇದ ಆಗಮ, ಪುರಾಣ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಅಸಮಾನತೆ ಎಂಬ ತೊಟ್ಟಿಲು ಕಟ್ಟಿ ತೂಗುತ್ತಿದ್ದ ಕಾಲಘಟ್ಟವದು. ಇಂತಹ ಅಸಮಾನತೆಯ ವಿರುದ್ದವಾಗಿ ಬಂಡಾಯವೆದ್ದ ಚಾರ್ವಾಕ, ಜೈನ, ಬೌದ್ದ,ಗಳ ಜೊತ ಲಿಂಗಾಯತ ಚಳುವಳಿ ಪ್ರಮುಖ ಎನಿಸುತ್ತದೆ. ತಮ್ಮ ಸ್ವಾರ್ಥಕ್ಕಾಗಿ ಜನರ ಶೋಷಣೆಗಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿಕೊಂಡಂತ ಇಂತಹ ಗ್ರಂಥಗಳ ಬಂಡವಾಳವನ್ನು ಬಟ್ಟಬಯಲು ಮಾಡಿದರು ಬಸವಾದಿ ಶರಣರು.

ಬಹುತೇಕರು ಹೇಳುವಂತೆ ವೇದಗಳಲ್ಲಿ ಮೌಲ್ಯಗಳು ಇಲ್ಲ, ಶೋಷಣೆ ಮಾಡುವಂತ ಯಾವ ವಿಷಯಗಳು ಇಲ್ಲ, ವೇದಗಳು ಪವಿತ್ರ ಎಂದೆಲ್ಲಾ ಹೇಳಿದರೂ ಶರಣರು ಯಾಕೆ ವೇದಗಳನ್ನು ಧಿಕ್ಕರಿಸಿದರು?. ಶರಣರು ಸುಮ್ಮನೆ ವೇದಗಳನ್ನು ಧಿಕ್ಕರಿಸಲಿಲ್ಲ ವೇದಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವೂ ಸರಿಯಿದ್ದರೆ ಬಸವಣ್ಣ ಯಾಕೆ ಅವುಗಳಿಗೆ ಒರೆಯ ಕಟ್ಚುತ್ತಿದ್ದ. ಬದಲಿಗೆ ಅವುಗಳನ್ನು ಕೂಲಂಕುಶವಾಗಿ ವಿಮರ್ಶಿಸಿಯೇ “ವೇದಕ್ಕೆ ಒರೆಯ ಕಟ್ಟುವೆ ” ಎಂದರು.

ಅಧುನಿಕ ವಿದ್ವಾಂಸರ ಪ್ರಕಾರ ನೋಡಿದರೆ ವೇದಗಳಿಗೆ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಮೌಲ್ಯವಿದೆ ಎಂಬ ಮಾತನ್ನು ಅಲ್ಲಗಳೆಯುತ್ತಾರೆ.
ಪ್ರೂ. ಮ್ಯಾರ್ ಪ್ರಕಾರ ” ಈ(ವೇದದ) ರಚನೆಗಳನ್ನು ಅವು ರಚಿತವಾಗಿರಬಹುದಾದ ಸಂದರ್ಭಗಳನ್ನು ಆಂತರಿಕ ಸಾಕ್ಷ್ಯಾಧಾರದ ಮೇಲೆ ಪರಿಶೀಲಿಸಿದರೆ ಅವು(ವೇದಗಳು) ಪುರಾತನ ಕವಿಗಳು ತಮ್ಮ ಆಸೆ ಆಕಾಂಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ವೇದನೆಗಳನ್ನು ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾಗಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಕವಿತೆ ಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚೇನು ಅಲ್ಲ ಎಂಬ ಊಹೆಗೆ ಸರಿ ಹೊಂದುತ್ತದೆ. ಈ ಕವಿತೆಗಳಲ್ಲಿ ಆರ್ಯ ಋಷಿಗಳು ತಮ್ಮ ಪುರಾತನ ದೇವರುಗಳನ್ನು ಶ್ಲಾಘಿಸುವ ಅವರಿಗೆ ಸ್ವೀಕಾರಾರ್ಹವೆನಿಸಬಹುದಾದ ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ ಅರ್ಪಣೆಗಳನ್ನೂ ಮಾತುಗಳ ಮೂಲಕ ಅವರ ಒಲವನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಪ್ರಯತ್ನಸಿದರ ಮತ್ತು ಅವರ ಅನುಗ್ರಹದ ಮೂಲಕ ಮನುಷ್ಯರು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಎನನ್ನು ಆಪೇಕ್ಷಿಸುತ್ತಾರೋ ಅಂದರೆ ಆರೋಗ್ಯ, ಐಶ್ವರ್ಯ, ಆಯುಸ್ಸು, ದನಕರುಗಳು, ಸಂತಾನ, ಶತ್ರುಗಳ ಮೇಲೆ ಜಯ, ತಮ್ಮ ಪಾಪಗಳನ್ನು ಕ್ಷಮೀಸುವುದು ಮತ್ತು ಕೆಲವು ಸಾರಿ ದೇವಲೋಕದ ಸನ್ಮಾನ ಇವುಗಳನ್ನು ಆಪೇಕ್ಷಿಸಿದರು. ”
ಆದರೆ ಈ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಕೆಲವೊಬ್ಬರು ಒಪ್ಪುವುದಿಲ್ಲ ಯಾಕಂದರೆ ಪಾಶ್ಚಿಮಾತ್ಯ ವಿದ್ವಾಂಸರು ಪೂರ್ವಗ್ರಹ ಪೀಡಿತರು ಅಂತ.

ಆದರೆ ವೇದಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಈ ನೆಲದ ಮೊದಲ ಬಂಡಾಯಗಾರರು ಆದ ಚಾರ್ವಾಕರು ಎನೂ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ನೋಡೋಣ.
” ಒಂದು ವೇಳೆ ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿ ಸುಖ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲವಾದರೆ ಅನುಭವಸ್ಥ ಜ್ಞಾನಿಗಳು ಅಧಿಕ ಧನ್ಯವಯ ಮತ್ತು ಶ್ರಮವ್ಯಯ ಮಾಡಿ ಅಗ್ನಿಹೋತ್ರ ಮುಂತಾದ ಯಜ್ಞಗಳಲ್ಲಿ ಎಕೆ ನಿರತರಾಗಬೇಕು ಎಂದು ನೀವು ಆಕ್ಷೇಪಿಸಬಹುದು. ಆದರೆ ನಿಮ್ಮ ಆಕ್ಷೇಪ ನಮ್ಮ ವಿರುದ್ಧ ಸಾಧಿಸುವ ಪ್ರಮಾಣವಾಗಲಾರದು. ಎಕೆಂದರೆ ಅಗ್ನಿಹೋತ್ರ ಮುಂತಾದ ಯಜ್ಞಗಳು ಜೀವನೋಪಾಯದ ಸಾಧನಗಳಷ್ಟೆ. ಅಲ್ಲದೆ ವೇದಗಳಲ್ಲಿ ಅಸತ್ಯ, ಸ್ವವಿರೋಧ,ಮತ್ತು ಪುನರುಕ್ತಿ ಎಂಬ ಮೂರು ದೋಷಗಳು ಇವೆ. ಅಲ್ಲದೆ ತಮ್ಮನ್ನು ವೈದಿಕ ಪಂಡಿತರೆಂದು ಕರೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಕೆಲ ಧೂರ್ತರು ಪರಸ್ಪರ ಖಂಡನೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗುತ್ತಾರೆ. ಎಕೆಂದರೆ ಕರ್ಮಕಾಂಡ ಪ್ರಾಮಾಣ್ಯವಾದಿಗಳು ಜ್ಞಾನ ಕಾಂಡ ಪ್ರಾಮಾಣ್ಯವನ್ನು ಖಂಡಿಸುತ್ತಾರೆ , ಜ್ಞಾನ ಕಾಂಡ ಪ್ರಾಮಾಣ್ಯವಾದಿಗಳು ಕರ್ಮಕಾಂಡ ಪ್ರಾಮಾಣ್ಯವನ್ನು ಖಂಡಿಸುತ್ತಾರೆ. ಕೊನೆಯದಾಗಿ ವೇದಗಳು ಧೂರ್ತರು ರಚಿಸಿದ ಅಸಂಬದ್ಧ ಪ್ರಲಾಪಗಳು.”

ಬ್ರಹಸ್ಪತಿ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಹೆಜ್ಜೆ ಮುಂದೆ ಹೋಗುತ್ತಾರೆ.
” ಸ್ವರ್ಗ, ಮೋಕ್ಷ, ಪರಲೋಕಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ಆತ್ಮ ಇಲ್ಲ. ವರ್ಣಾಶ್ರಮ ಧರ್ಮ ಕರ್ಮಗಳಿಗೆ ತಕ್ಕ ಫಲಗಳು ಇಲ್ಲ. ಅಗ್ನಿಹೋತ್ರ , ಮೂರು ವೇದಗಳು, ಸನ್ಯಾಸಿಗಳು ಭಸ್ಮಲೇಪನ… ಇವನ್ನು ಬುದ್ಧಿಹೀನರು, ಪೌರುಷಹೀನರು ತಮ್ಮ ಜೀವಿಕೆಗೋಸ್ಕರ ಸ್ರಷ್ಠಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡರು. ಜ್ಯೋತಿಷ್ಟೋಮ ಯಾಗದಲ್ಲಿ ಕೊಲ್ಲಲ್ಪಟ್ಟು ಸ್ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಹೋಗುವುದಾದರೆ ಯಜಮಾನನು ತನ್ನ ತಂದೆಯ ಕೊಂದು ಆತ್ಮವನ್ನು ಎಕೆ ಸ್ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಕಳುಹಿಸ ಬಾರದು.? ಮೂರು ವೇದಗಳ ಕ್ರತ್ರಗಳು ಭಂಡ, ಧೂರ್ತ, ಮತ್ತು ರಾಕ್ಷಸರು.

ಇನ್ನೂ ಋಗ್ವೇದ ಕೆಲವೊಂದು ಮಂತ್ರಗಳನ್ನು ನೋಡೋಣ

೧) ಎಲೈ ಇಂದ್ರದೇವನೆ ನಮ್ಮನ್ನು ರಕ್ಷಿಸು. ನಮಗೆ ಸಂಪತ್ತು ಕೊಡು . ನೀನು ತಂದ ಸಂಪತ್ತು ನಮ್ಮನ್ನು ಸಂತೋಷವಾಗಿಡಲಿ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಶತ್ರುಗಳನ್ನು ಸಂಹರಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡಲಿ.

೨) ಇಂದ್ರ ಅಗ್ನಿ ಮತ್ತು ವರುಣ ಪತ್ನಿಯರು ನನ್ನ ಬಳಿ ಬಂದು ಸೋಮರಸವನ್ನು ಕುಡಿಯಲಿ ಎಂದು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತೆನೆ.

೩) ಎಲೈ ಅಗ್ನಿಯು ರಾಕ್ಷಸರಿಂದಲೂ, ಮೋಸಗಾರರಿಂದಲೂ , ಶತ್ರುಗಳಿಂದಲೂ, ದ್ವೇಷ ಮಾಡುವವರಿಂದಲೂ ನಮ್ಮನ್ನು ಕೊಲ್ಲುವವರಿಂದಲೂ ನಮ್ಮನ್ನು ರಕ್ಷಿಸು.

೪) ಓ ಇಂದ್ರನೆ ಈ ಸೋಮರಸವನ್ನು ಕುಡಿ. ಇದು ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದದು, ಇದು ಅಮ್ರತವನ್ನು, ಹೆಚ್ಚು ಮದವನ್ನು ಕೊಡುತ್ತದೆ.

ಇವಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಇಂತಹ ಸಾಕಷ್ಟು ಮಂತ್ರಗಳು ವೇದಗಳ ತುಂಬಾ ಇವೆ. ಹೀಗೆ ವೇದಗಳಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಆಸೆ ಆಕಾಂಕ್ಷೆಗಳ ಪೂರೈಕೆಯ ಮಂತ್ರಗಳಿಂದ ತುಂಬಿ ಹೋಗಿವೆ. ಇವು ತಮ್ಮ ಜೀವಿಕೆಗೋಸ್ಕರ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುವ ಉಪಾಯವಷ್ಟೇ ಹೊರತು ಅದರಿಂದ ಯಾವ ಪ್ರ ಯೋಜನೆಗಳು ಇಲ್ಲ. ಹೀಗೆ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಆಸೆ ಆಕಾಂಕ್ಷೆಗಳಿಗೆ ಒತ್ತು ಕೊಟ್ಟ ವೇದಗಳನ್ನು ಬಸವಾದಿ ಶರಣರು ಹೇಗೆ ಒಪ್ಪುತ್ತಾರೆ.

ಶರಣರು ಯಾಕೆ ವೇದಗಳಿಗೆ ಒರೆಯ ಕಟ್ಟುತ್ತಾರೆ ಎಂದರೆ
” ವೇದ ನಡುನಡುಗಿತ್ತು ಯಾಕೆ?
ನಮ್ಮ ಕೂಡಲಸಂಗಯ್ಯನು ಮಾದಾರ ಚೆನ್ನಯ್ಯನ ಮನೆಯಲುಂಡ ಕಾರಣ.
ಶಾಸ್ತ್ರವಗಲಿ ಕೆಲಕ್ಕೆ ಸಾರಿದ್ದಿತ್ತಯ್ಯಾ ಯಾಕೆ?
ಕೂಡಲಸಂಗಯ್ಯನು ಮಾದಾರ ಚೆನ್ನಯ್ಯನ ಮನೆಯಲುಂಡ ಕಾರಣ
ತರ್ಕತರ್ಕಿಸಲರಿಯದೆ ಮೂಗುವಟ್ಟಿದ್ದಿತಯ್ಯಾ ಯಾಕೆ?
ನಮ್ಮ ಕೂಡಲಸಂಗಯ್ಯನು ಮಾದಾರ ಚೆನ್ನಯ್ಯನ ಮನೆಯಲುಂಡ ಕಾರಣ
ಆಗಮ ಹೊರತಾಗಿ ಅಗಲಿದ್ದಿತಯ್ಯಾ ಯಾಕೆ? ನಮ್ಮ ಕೂಡಲಸಂಗಯ್ಯನು ಮಾದಾರ ಚೆನ್ನಯ್ಯನ ಮನೆಯಲುಂಡ ಕಾರಣ
ನಮ್ಮ ಕೂಡಲಸಂಗಯ್ಯನು ಮಾದಾರ ಚೆನ್ನಯ್ಯನ ಮನೆಯಲುಂಡ ಕಾರಣ ವೇದ ನಡುನಡುಗಿತ್ತು. ”

ವೇದಗಳು ಮಾದಾರ ಚೆನ್ನಯ್ಯನ ಮನೆಯಲುಂಡ ಕಾರಣ ಯಾಕೆ ನಡುಗಬೇಕು? ಯಾಕಂದರೆ ಮಾದಾರ ಚೆನ್ನಯ್ಯನಿಗೆ ವೇದಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರವೇಶವಿದ್ದಿಲ್ಲ. ವೇದಗಳನ್ನು ಕೇಳಿದರೆ ಸಾಕು ಮಾದಾರ ಚೆನ್ನಯ್ಯನ ಕಿವಿಯಲ್ಲಿ ಸೀಸ ಹಾಕುವ ವೇದಗಳು ಕೂಡಲಸಂಗಯ್ಯನು ಮಾದಾರ ಚೆನ್ನಯ್ಯನ ಮನೆಯಲುಂಡರೆ ಹೇಗೆ ಸಹಿಸಿಯಾವು?. ಮಾದಾರ ಚೆನ್ನಯ್ಯನನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲದ ವೇದಗಳನ್ನು ಬಸವಣ್ಣ ಹೇಗೆತಾನೆ ಒಪ್ಪಿಯಾನು? . ಬಸವಣ್ಣನದು ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಒಳಗೊಳ್ಳುವ ಸಿದ್ದಾಂತ, ವೇದಗಳದು ಒಳಗೊಳ್ಳುವಿಕೆ ಆಸ್ಪದವಿಲ್ಲದಂತ ಸಿದ್ದಾಂತ. ವೇದಗಳು ಮಾದಾರ ಚೆನ್ನಯ್ಯನನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ ಬಸವನದು ಮಾದಾರ ಚೆನ್ನಯ್ಯನನ್ನು ಮಂತ್ರ ಪುರುಷನಾಗಿ , ಗೋತ್ರ ಪುರುಷನಾಗಿ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡು ಲಿಂಗಾಯತ ತತ್ವ ಗೋತ್ರ ಪುರಷನನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುವಂತ ಸಿದ್ದಾಂತ. ಎಲ್ಲಿ ಮಾದಾರ ಚೆನ್ನಯ್ಯನನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸಲಾಯಿತೋ ಅಲ್ಲಿ ಬಸವಣ್ಣ ವೇದಗಳಿಗೆ ಒರೆಯ ಕಟ್ಟಿದ. ಜೀವ ವಿರೋಧಿ ಮನುಷ್ಯ ವಿರೋಧಿ ವಿಚಾರಗಳಿಗೆ ಒರೆಯ ಕಟ್ಟಿದ ಬಸವಣ್ಣ.

ಸೊಡ್ಡಳ ಬಾಚರಸನ ಈ ವಚನ ಇನ್ನೂ ಗಮನಾರ್ಹವಾದದ್ದು.
” ವೇದದವರನೊಲ್ಲದೆ ಮಾದಾರ ಚೆನ್ನಯ್ಯಂಗೊಲಿದೆ
ಶಾಸ್ತ್ರದವರನೊಲ್ಲದೆ ಶಿವರಾತ್ರಿ ಸಂಕಣ್ಣಂಗೊಲಿದೆ
ಆಗಮದವರನೊಲ್ಲದೆ ತೆಲುಗು ಜೊಮ್ಮಯ್ಯಂಗೊಲಿದೆ
ಪುರಾಣಕರ್ಮಿಗಳೆಂಬ ವಿಸಿಷ್ಠ ಬ್ರಹ್ಮರನೊಲ್ಲದೆ ಉದ್ಘಟಯ್ಯಂಗೊಲಿದೆ
ಅಣ್ಣ ಕೇಳಾ ಸೋಜಿಗವಾ!
ದಾಸದುಗ್ಗಳೆಗೊಲಿದೆ ಮುಕ್ಕಣ್ಣ ಸೊಡ್ಡಳ
ಹಾರವಣ್ಣಗಳಿಗೆ ಹೇಸಿ ಕದವನಿಕ್ಕಿಕೊಂಡೆ”
ಈ ವಚನದಲ್ಲಿ ವೇದ ಶಾಸ್ತ್ರ ಪುರಾಣ ಆಗಮಗಳು ಯಾರನ್ನೂ ದೂರ ಇಡಲ್ಪಟ್ಟವೋ ಅವರಿಗೆ ಸಂಗಯ್ಯನು ಒಲಿದ, ಯಾರಿಗೆ ವೇದ ಆಗಮ ಪುರಾಣ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳು ಒಲಿದವೋ ಅಂತವರನ್ನು ಕಂಡು ಹೇಸಿ ಸಂಗಯ್ಯ ಕದವನಿಕ್ಕಿಕೊಂಡ. ಬಸವನದು ಒಳಗೊಳುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ವೇದಗಳದು ಒಳಗೊಳ್ಳದಿರುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಬಸವಣ್ಣ ವೇದಗಳಿಗೆ ಒರೆಯ ಕಟ್ಟಿದ.

ಇನ್ನೂ ವೇದಗಳಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಆಸೆ ಆಕಾಂಕ್ಷೆಗಳಿಗೆ ಒತ್ತು ಕೊಟ್ಟಂತ ಸಿದ್ದಾಂತ ಬಸವನದು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸ್ವಾರ್ಥ ಆಸೆ ಆಕಾಂಕ್ಷೆಗಳಗಿಂತ ಸಾಮಾಜಿಕ ಆಸೆಯಗಳು ಮುಖ್ಯ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ” ಸೋಹಂ ಎಂದೆನಿಸದೆ ದಾಸೋಹಂ ಎಂದನಿಸಯ್ಯ ” ಎನ್ನುವಂತದ್ದು. ವ್ಯಕ್ತಿ ವಿಷಯಗಳಿಗಿಂತ ಸಮಷ್ಟಿ ವಿಷಯಗಳೆ ಬಸವಣ್ಣನಿಗೆ ಪ್ರಿಯವಾದವು.ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಬಸವಣ್ಣ ” ಲಿಂಗ ವ್ಯಸನಿ ಜಂಗಮ ಪ್ರೇಮಿಯಾಗಿಸಯ್ಯ ” ಎಂದು ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ. ಜಂಗಮವೆ ಲಿಂಗವೆಂದು ನಂಬಿದ ಬಸವಣ್ಣನಿಗೆ ಜಂಗಮವೆ ಅಂತಿಮ ಲಿಂಗವಾಗುತ್ತದೆ. ಸಮಾಜಕ್ಕಾಗಿ ತನ್ನನ್ನು ತಾನೇ ಸಮರ್ಪಿಸಿಕೊಂಡ ಬಸವಣ್ಣ. ಮಾದಾರ ಚೆನ್ನಯ್ಯನನ್ನು ಒಪ್ಪದ ವೇದ , ಸಂಕಣ್ಣನನ್ನು ಒಪ್ಪದ ವೇದ, ತೆಲುಗು ಜೊಮ್ಮಯ್ಯನನ್ನು ಒಪ್ಪದ ವೇದ, ದಾಸ ದುಗ್ಗಳೆಯರನ್ನು ಒಪ್ಪದ ವೇದಕ್ಕೆ ಬಸವಣ್ಣ ಒರೆಯ ಕಟ್ಟಿದ.

ವೇದಕ್ಕೆ ಒರೆಯ ಕಟ್ಟುವೆ.

ಡಾ. ರಾಜಶೇಖರ ನಾರನಾಳ
ವೈದ್ಯರು. ಗಂಗಾವತಿ.

About Shivanand

Admin : Lingayat Kranti Monthly news paper 8884000008 [email protected]

Check Also

ಸಂಸ್ಕೃತಿ & ಸಂಸ್ಕಾರಗಳ ಬೆನ್ನೇರಿದ ಯುವ ಸನ್ಯಾಸಿಗಳು : ಪೂಜ್ಯಶ್ರೀ ನಿಜಗುಣಾನಂದ ಮಹಾಸ್ವಾಮಿಗಳು

ಬೈಲೂರ: ತಮ್ಮ ಯೌವ್ವನದಲ್ಲಿ ಧರ್ಮದ ಕಂಕಣ ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡು‌ ನಿಂತ ಯುವ ಸನ್ಯಾಸಿಗಳ ನೋಡಿದರೆ ತುಂಬ ಸಂತೋಷವಾಗುತ್ತದೆ ಜೊತೆಗೆ ಜೀವನ ಸಾರ್ಥಕವಾಯಿತು …

ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಧರ್ಮ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತ ಮಾನ್ಯತೆ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದರೆ, ಲಿಂಗಾಯತ ಉಪಪಂಗಡಗಳು ಮೀಸಲಾತಿ ಕೇಳುವ ಪ್ರಸಂಗವೇ ಬರುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ: ಎಂ ಬಿ ಪಾಟೀಲ

ಬೆಂಗಳೂರು: ಮಾಜಿ ಸಚಿವರು ಮತ್ತು ಶಾಸಕರಾದ ಶ್ರೀ ಎಂ.ಬಿ.ಪಾಟೀಲ ಅವರು ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಸದಾಶಿವ ನಗರದ ತಮ್ಮ ನಿವಾಸದಲ್ಲಿ ನಡೆಸಿದ ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿಯನ್ನು …

ಸೋಹಂ ಎಂದೆನಿಸದೇ ದಾಸೋಹಂ ಎಂದೆನಿಸಯ್ಯ..

ಮೊದಲು ಮೂರು ನೀತಿಕಥೆಗಳನ್ನು ನೊಡೋಣ ಆನಂತರ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬರೋಣ.ಬೆಳಗಿನ ಜಾವ ಯಾರೋ ಒಬ್ಬರು ಸಮುದ್ರ ತೀರದಲ್ಲಿ ವಾಯುವಿಹಾರ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಅಂದು …

ಹಗಲಿನಲ್ಲಿಯೆ ಸಂಜೆಯಾಯಿತು ಒಂದು ಐತಿಹಾಸಿಕ ನಿರೂಪಣೆ: ಡಾ.ಸಿದ್ಧನಗೌಡ ಪಾಟೀಲ

ಸಾಹಿತಿ ಮತ್ತು ಲಿಂಗೈಕ್ಯ ಪೂಜ್ಯ ತೋಂಟದ ಸಿದ್ಧಲಿಂಗಶ್ರೀಗಳ ಒಡನಾಡಿ ಶಿಷ್ಯರಾದ ಸಿದ್ದು ಯಾಪಲಪರವಿ ಅವರು ಬರೆದ ಹಗಲಿನಲ್ಲಿಯೆ ಸಂಜೆಯಾಯಿತು ಕೃತಿ …

ರಂಗಾಯಣದಿಂದ ನೇಗಿನಹಾಳದಲ್ಲಿ ಸರ್ವರಿಗೂ ಸಂವಿಧಾನದ ನಾಟಕ

ನೇಗಿನಹಾಳ: ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಲ್ಲಿ ಮೂಲಭೂತ ಹಕ್ಕುಗಳು ಮತ್ತು ಕರ್ತವ್ಯಗಳ ಅರಿವು ಮೂಡಿಸುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಜಾತಿ, ಧರ್ಮ, ಲಿಂಗಸಮಾನತೆ, ಅಸ್ಪೃಶ್ಯತೆ ನಿವಾರಣೆ, ದೇವದಾಸಿ …

ಜಗದ್ಭವ್ಯ ಮೇರು ಕೃತಿ : ಮಹಾತ್ಮರ ಚರಿತಾಮೃತ

ಲೇಖನ: ಪ್ರಕಾಶ ಗಿರಿಮಲ್ಲನವರ                          …

ಸೆ. 25ರಂದು “ಮಹಾತ್ಮರ ಚರಿತಾಮೃತ” ಲೋಕಾರ್ಪಣೆ

ಅಥಣಿ: ಗಡಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಾಡು-ನುಡಿ ಕಟ್ಟುವ ಕಾಯಕದಲ್ಲಿ ನಿರತವಾಗಿರುವ ಅಥಣಿ ಮೋಟಗಿ ಮಠದ ಶ್ರೀ ಪ್ರಭು ಚನ್ನಬಸವ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಅವರು ಸಂತ-ಮಹಾಂತರ …

ಧರ್ಮ ವಿಭಜನೆ ನೆವದಲ್ಲಿ ಪಾಟೀಲರ ಟೀಕೆ ಸಾಧುವಲ್ಲ

-ಸಾಹಿತಿ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಉಪ್ಪಿನ ಖೇದ ವಿಜಯಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಒಳ ಮರ್ಮದ ರಾಜಕೀಯ ಮೇಲಾಟದ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಲಿಂಗಾಯತ ಚಳವಳಿಯಿಂದಲೇ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್‌ಗೆ ಸೋಲಾಯಿತು …

ಲಿಂಗಾಯತ ಪೇಜ್‌ಗೆ ಕಿಡಿಗೇಡಿಗಳ ಕಿರಿಕಿರಿ..!

ಲಿಂಗಾಯತ ಯುವ ಒಕ್ಕೂಟ ಫೇಸ್ ಬುಕ್ ಪೇಜ್‌ಗೆ ಮಸಿ ಬಳಿಯಲು ಅದನ್ನು ಹ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿ ಅಶ್ಲೀಲ ಪೋಸ್ಟ್‌ಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಈ …

“ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಪೂಜೆ” ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಯಾರು.?

  ಈ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಪೂಜೆ ಯಾಕೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು? ರಾಜನ ಹೆಂಡತಿಗೆ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಿದ್ದರು, ಇದು ಹೊಗಳಿಕೆಯ ಪದ. ರಾಜನಿಗೆ …

ಸಂಗೊಳ್ಳಿ ರಾಯಣ್ಣನಿಗೆ ಜನ್ಮ ನೀಡಿದ್ದು ನೇಗಿನಹಾಳ ಗ್ರಾಮ

ಸ್ವತಂತ್ರ ಹೋರಾಟಗಾರರ ಧರ್ಮಪತ್ನಿ ಹಾಗೂ ನಿವೃತ್ತ ಯೋಧರಿಗೆ ಸನ್ಮಾನ ನೇಗಿನಹಾಳ : ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಸರ್ಕಾರದ ವಿರುದ್ಧ ಮೊಟ್ಟಮೊದಲಿಗೆ ಧಂಗೆ ಸಾರಿ …

ಕ್ರೀಡೆ, ಕಲೆ, ಸಾಹಿತ್ಯದಂಥ ರಂಗಗಳು ಜಾತಿ, ಸಂಕುಚಿತತೆ ನಿರ್ಮೂಲನೆಯ ಮಹಾಸಾಧನಗಳು

  ಶ್ರೀ ನಿಜಗುಣಪ್ರಭು ತೋಂಟದಾರ್ಯ ಮಹಾಸ್ವಾಮೀಜಿ ಅಭಿಮತ ಮುಂಡರಗಿ ಆಗಷ್ಟ್ 07: ಪ್ರಸ್ತುತ ರಾಜಕಾರಣದಲ್ಲಿ, ಕಾವಿಯೊಳಗೆ ಖಾದಿಯ ಪ್ರವೇಶ ಸಲ್ಲದು. …

ಪ್ರಮಾಣ ವಚನ ನೇರಪ್ರಸಾರ; ಈ ಲಿಂಕ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ

ರಾಜಭವನದಿಂದ ನೇರ ಪ್ರಸಾರ ಬೆಂಗಳೂರು: ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಬಸವರಾಜ್ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ನೇತೃತ್ವದ ನೂತನ ಸಚಿವರ ಪ್ರಮಾಣವಚನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇಂದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 2:15ಕ್ಕೆ …

ಅಲ್ಲಮಪ್ರಭುಗಳ ವಚನಗಳು ಇಂಗ್ಲಿಷ್‌ಗೆ ಭಾಷಾಂತರ

  ವಿಜಯಪುರ : ಖ್ಯಾತ ಭಾಷಾತಜ್ಞ ಎ. ಕೆ. ರಾಮಾನುಜನ್ ಅವರ ಬಳಿಕ ಶರಣರೊಬ್ಬರ ವಚನಗಳನ್ನು ಇಂಗ್ಲಿಷ್‌ಗೆ ಭಾಷಾಂತರಿಸಿದ ಕೀರ್ತಿ …

ತ್ರಿಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಮೂಡಿಬಂದ ಮಹಾಜಂಗಮ

ಮಹಾಜಂಗಮ : ಪೂಜ್ಯ ಶ್ರೀ ಡಾ. ಬಸವಲಿಂಗ ಪಟ್ಟದ್ದೇವರು ಮರಾಠಿ ಮೂಲ ಲೇಖಕರು : ಶ್ರೀ ರಾಜು ಬ. ಜುಬರೆ …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *