Home / featured / ನೂತನ ಅನುಭವ ಮಂಟಪ ಸಮಾನತೆ, ಸೌಹಾರ್ದತೆಯ ಸಂಕೇತವಾಗಲಿ.

ನೂತನ ಅನುಭವ ಮಂಟಪ ಸಮಾನತೆ, ಸೌಹಾರ್ದತೆಯ ಸಂಕೇತವಾಗಲಿ.

ಸಿದ್ದಪ್ಪ ಮೂಲಗೆ. ಬೀದರ ಸಮಾಜದ ಸಮಸ್ತ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಕಸುಬುಗಳ ಮತ್ತು ಕಾಯಕಗಳ ಶ್ರಮಜೀವಿಗಳನ್ನು ಕರೆದು ಅವರ ಬದುಕಿನ ಸುಖ-ದುಃಖಗಳನ್ನು ಕೇಳಿ ಅವರನ್ನು ಎದೆಗಪ್ಪಿಕೊಂಡು ಅವರ ಬದುಕಿನ ವಾಸ್ತವಗಳ ಹಿಂದಿನ ಕಾರಣವನ್ನು ತರ್ಕಬದ್ಧವಾಗಿ ವಿಶ್ಲೇಷಿಸಿ ಅವರನ್ನೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟಾಗಿಯೇ ಹೊಸ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ನಡೆಸಿದ ಕೀರ್ತಿ ಬಸವಣ್ಣನವರಿಗೆ ಸಲ್ಲಬೇಕು.

ಸತ್ಕಾರಣವಾಗಿ ಹತ್ತಾರು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿಯೆ ಸಾವಿರ ಸಾವಿರ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಶ್ರಮಜೀವಿಗಳು ಬಸವಣ್ಣನವರ ಸುತ್ತ ಅಣಿ ನೆರದಿದ್ದು ಜಾಗತಿಕ ಮಾನವ ನಾಗರಿಕತೆಯ ಚರಿತ್ರೆಯಲ್ಲೆಯೇ ಅಪೂರ್ವವಾದದ್ದು ಮತ್ತು ಅನನ್ಯವಾದುದು. ಹೀಗೆ ಹೊಸ ಮಾರ್ಗಾನುಯಾಯಿಗಳಾಗಿ ನವ ಸಮಾಜದ ನಿರ್ಮಾಣದ ಅಭಿಲಾಷೆಗಳಾಗಿ ಕಲ್ಯಾಣದಲ್ಲಿ ಸಮಾವೇಶಗೊಂಡ ವಿವಿಧ ಕಾಯಕಜೀವಿಗಳು ಶೋಷಣೆ ರಹಿತವಾದ ಸಮಸಮಾಜದ ಕನಸು ಕಂಡು ಅದನ್ನು ಆಗುಮಾಡಲು ಪ್ರತಿದಿನ ಸಾಯಂಕಾಲ ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ದಿನದ ಕಾಯಕಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಿ ಬಸವಣ್ಣನವರ ಮನೆಯಲ್ಲೋ ಅಥವಾ ಇತರ ಶರಣರ ಅಂಗಳದಲ್ಲಿಯೋ ತಾತ್ವಿಕ ಚರ್ಚೆಗಾಗಿ ಒಂದೇಡೆ ಸೇರುತ್ತಿದ್ದರು.

ಹೀಗೆ ಸೇರುತ್ತಿದ್ದವರ ಸಂಖ್ಯೆ ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ಕ್ರಮೇಣ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದ್ದುದ್ದರ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಅವರು ತಮ್ಮ ಸಾಯಂಕಾಲದ ಚರ್ಚೆಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅನುಕೂಲಕರವಾದ ಎಲ್ಲಿವೋ ಒಂದು ಪ್ರಶಸ್ತವಾದ ಸ್ಥಳ ಹುಡುಕಿಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿಯೇ ಒಂದು ವಿಶಾಲವಾದ ಚಪ್ಪರ ಹಾಕಿ ಅದರ ಕೆಳಗೆ ಒಂದು ಕಡೆ ಪುಟ್ಟ ಕಟ್ಟೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟಿ ಅದರ ಮೇಲೆ ಅಂದಿನ ಚರ್ಚಾ ಸಮಾವೇಶದ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸುವರಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು.

ಅಲ್ಲಮಪ್ರಭುನಂತಹ ವಿರಳ ಜ್ಞಾನಿ ಆನುಭವಿಕ ಚರಮಸ್ಥಿತಿಗೆ ಮುಟ್ಟಿದ ದಾರ್ಶನಿಕ ಕಲ್ಯಾಣಕ್ಕೆ ಬಂದನಂತರ ಅವರಿಗೆ ಖಾಯಂ ಅಧ್ಯಕ್ಷರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಅನುಭವ ಮಂಟಪ ಎಂಬ ಹೆಸರಿಟ್ಟು ಕರೆಯತೋಡಗಿದರು.ಅಲ್ಲಿ ಸಮಾವೇಶಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದ ಕಾಯಕಜೀವಿಗಳ ಬದುಕಿನ ಜ್ವಲಂತ ಅನುಭವಗಳ ಮಥನ ನಡೆಸಿ ಅದು ಅವರವರ ವಚನಗಳಲ್ಲಿ ರೂಪಗೊಳ್ಳುವಂತೆ ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟರು. ಅಲ್ಲಿನ ಚರ್ಚೆಯ ಮೂಲಕ ಹೊರ ಹೊಮ್ಮಿದ ಚಿಂತನೆಗಳು ಸಕಲ ಶರಣರ ಸನ್ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದ ಅನುಭಾವವಾಗಿ ಮಾರ್ಪಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕೆ ಅನೇಕರ ವಚನಗಳಲ್ಲಿಯೇ ನಮಗೆ ಸಾಕ್ಷಾಧಾರಗಳು ದೊರೆಯುತ್ತವೆ.

ಶರಣರು ಕಾಯಕಜೀವಿಗಳು,ಅವರು ಸ್ಥಾವರ ನಿರಾಕರಿಸಿ ಜಂಗಮಕ್ಕೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಿದವರು. ಅವರು ಒಂದು ಸಾಧಾರಣ ಚಪ್ಪರದ ಕೆಳಗೆ ಕೂತು ಚರ್ಚೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದರು ವಿನಹಃ ಸುಸಜ್ಜಿತವಾಗಿ ಭವ್ಯವಾದ ಕಟ್ಟಣ ಕಟ್ಟಲು ಅಸಾಧ್ಯ.ಅನುಭವ ಮಂಟಪದ ಭವ್ಯ ಕಲ್ಪನೆ 15ನೆಯ ಶತಮಾನದ ಶೂನ್ಯ ಸಂಪಾದನೆಕಾರರ ಸೃಷ್ಟಿಯೆಂಬುದು ನಿರ್ವಿವಾದ.

ಅನುಭವ ಮಂಟಪದ ನಿರ್ಮಾಪಕರಾದ ಬಸವಾದಿಗರು ಸಾಮಾನ್ಯ ಕಾಯಕದಲ್ಲಿ ನಿರತರಾಗಿದ್ದವರು.ಒಂದು ಭವ್ಯವಾದ ಕಟ್ಟಡ ಕಟ್ಟಲು ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ಅವರಿಂದ ಅಸಾಧ್ಯದ ಕೆಲಸ.ಮೇಲಾಗಿ ಅವರು ಸ್ಥಾವರ ಕಟ್ಟಡಗಳಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆ ಇಟ್ಟವರಲ್ಲ.ಅನುಕೂಲಕ್ಕೆಂದು ನಿರ್ಮಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಸಾಧಾರಣ ಚಪ್ಪರಕ್ಕೂ ಪ್ರತಿಕ್ರಾಂತಿಕಾರರ ಅಂದರೆ ಶರಣಕ್ರಾಂತಿಯ ವಿರೋಧಿಗಳಾದ ವೈದಿಕರ ಕೈ ಮೇಲಾದಾಗ ಬಸವಾದಿಗರ ತಾತ್ವಿಕ, ವೈಚಾರಿಕ ಮತ್ತು ಸಂಘರ್ಷದ ಸಂಕೇತವಾಗಿದ್ದ ಆ ಚಪ್ಪರಕ್ಕೂ ಕೊಳ್ಳಿ ಇಟ್ಟು ಬೂದಿ ಮಾಡಿದರು.

ಬಸವಾದಿಗರ ಲಕ್ಷಾಂತರ ವಚನಗಳನ್ನು ಸುಟ್ಟು,ಬರ್ಬರವಾಗಿ ಸಾವಿರಾರು ಶರಣರನ್ನ ಹತ್ಯಾಕಾಂಡ ಮಾಡಿದ ಮತ್ತು ಚಪ್ಪರದ ಅನುಭವ ಮಂಟಪವನ್ನು ಬೆಂಕಿಗೆ ಆಹುತಿ ಮಾಡಿದ ಅಂದಿನ ವೈದಿಕರ ಚಿಂತನೆಗಳನ್ನು ಇಂದು ಬಳುವಳಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುವ ಸಂಘಪರಿವಾರದವರ ಅದರ ರಾಜಕೀಯ ವಿಂಗ್ ಆದ ಬಿಜೆಪಿಗರು ತಮ್ಮ ರಾಜಕೀಯ ಅನುಕೂಲಕ್ಕಾಗಿ ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ತೆಲಿಬಿಟ್ಟ ಗಾಳಿಸುದ್ದಿಯ ಮಾತುಗಳಿಗೆ ಕಟ್ಟುಬಿದ್ದು ಖಾಸಗಿ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಒಡೆತನದಲ್ಲಿರುವ ಇಂದಿನ ಪೀರ್ ಪಾಷಾ ಬಂಗಲೆಯೇ ಅಂದಿನ ಮೂಲ ಅನುಭವ ಮಂಟಪ ಎಂಬ ಕಪೋಲಕಲ್ಪಿತ ಸಂಗತಿಯನ್ನು ನಂಬಿ ಕಲ್ಯಾಣದ ನೆಲದಲ್ಲಿ ಕೋಮುವಾದದ ಬೀಜ ಬಿತ್ತಿ,ಸಮಾಜದ ಸೌಹಾರ್ದತೆ ಹಾಳು ಗೆಡವಿದರೆ ಅದು ಬಸವಾದಿಗರಿಗೆ ಬಗೆಯುವ ದ್ರೋಹವಾಗುತ್ತದೆ.

ಕೆಲವರು ಸಂಘಿಗ್ಯಾಂಗಿನ ಕುತಂತ್ರಕ್ಕೆ ಬಲಿಯಾಗಿ ಕಲ್ಯಾಣದ ಪೀರ್ ಪಾಷಾ ಬಂಗಲೆಯೇ ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ಕೆಡವಿ ಆ ಸ್ಥಳದಲ್ಲೇ ಭವ್ಯವಾದ ನೂತನ ಅನುಭವ ಮಂಟಪ ಕಟ್ಟಬೇಕು ಅಥವಾ ಇದು ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಅಧಿನ ಪಡೆದು ಇದೆ ಪ್ರಾಚ್ಯ ಅನುಭವ ಮಂಟಪವೆಂದು ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮಿಗಳಿಗೆ ತೋರಿಸಲಾದರೂ ಇದನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದು ವಿತಂಡವಾದ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ನಮಗೂ ಮತ್ತು ತಮ್ಮ ರಾಜಕೀಯ ಹಿಡನ್ ಅಜೆಂಡಾವನ್ನು ಸಾಕಾರಗೊಳಿಸಲು ಅಯೋಧ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಮಸೀದಿ ಧ್ವಂಸ ಮಾಡಿ, ಆ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಕಾಲ್ಪನಿಕ, ಪೌರಾಣಿಕ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಮಂದಿರ ಕಟ್ಟುತ್ತಿರುವ ಸಂಘಪರಿವಾರದವರಿಗೂ ವ್ಯತ್ಯಾಸವೇನು ಉಳಿಯುತ್ತದೆ? ಅಷ್ಟಕ್ಕೂ ಈಗಿನ ಪೀರ್ ಪಾಷಾ ಬಂಗಲೆಯೇ ಮೂಲ ಅನುಭವ ಮಂಟಪ ಎಂದು ವಾದಿಸಲು ಸಂಘಪರಿವಾರದ ಕಪೋಲಕಲ್ಪಿತ ಗಾಳಿ ಸುದ್ದಿಯ ಮಾತುಗಳು ಹೊರತು ಪಡಿಸಿದರೆ, ಇದೆ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಮೂಲ ಅನುಭವ ಮಂಟಪ ಇತ್ತೆಂದು ಸಿದ್ದಮಾಡಿ ತೋರಿಸಿದ ಅಧ್ಯಯನ-ಸಂಶೋಧನಾ ವರದಿಗಳು ಮತ್ತು ಇತರೆ ದಾಖಲೆಗಳು ಏನಾದರೂ ಇವೆಯೇ? ಏನು ಇಲ್ಲ.

ಆದರಿಂದ ಈಗ ನಾವು ಅನುಭವ ಮಂಟಪದ ಮೂಲ ಸ್ಥಳ ಹುಡುಕುವುದು ನಿರರ್ಥಕ. ಅದು ಬಸವಾದಿಗರ ಜಂಗಮ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾದ ನಡೆ.ಜತೆಗೆ ಶರಣರು ನಿರ್ಮಿಸಿದ ನೀಜವಾದ ಅನುಭವ ಮಂಟಪ ಸಹಸ್ರ ಮುಖಿಯಾಗಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಶರಣರ ಹೃನ್ಮನಗಳಲ್ಲಿತ್ತು.ಶರಣ ತತ್ವ-ಚಿಂತನೆ ನಿಂತ ನೀರಲ್ಲ.ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡ ಪ್ರವಾಹವಲ್ಲ.ಅದು ನಿರಂತರ ಚಲನಶೀಲವಾದದ್ದು. ಆದರಿಂದ ಅದರ ಸ್ಪೂರ್ತಿಯ ಪ್ರಭಾವದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಭಾಲ್ಕಿಯ ಬಸವಲಿಂಗ ಪಟ್ಟದೇವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಇಂದು ನಿರ್ಮಿಸುತ್ತಿರುವ ಅನುಭವ ಮಂಟಪಕ್ಕೆ ಗೊರುಚ ನೇತೃತ್ವದ ಅಧ್ಯಯನ ತಂಡ ಗೊತ್ತು ಪಡಿಸಿದ ಸ್ಥಳ ಪ್ರಶಸ್ತವಾಗಿದೆ.

ಈ ಸ್ಥಳದಲ್ಲೇ ಭವ್ಯವಾದ ಅನುಭವ ಮಂಟಪ ನಿರ್ಮಿಸುತ್ತಿರುವದು ಸ್ವಾಗತಾರ್ಹವಾಗಿದೆ.ಪ್ರಸ್ತುತ ಕಲ್ಯಾಣದಲ್ಲಿರುವ ಅನುಭವ ಮಂಟಪ ನಿರ್ಮಿಸಲು ಭಾಲ್ಕಿಯ ಚನ್ನಬಸವ ಪಟ್ಟದೇವರು ತಮ್ಮ ಬೆವರು ಸುರಿಸಿ ಸ್ವತಃ ಕಲ್ಲು ಮಣ್ಣು ಗಾರೆಹೊತ್ತು ಕಟ್ಟಿದ್ದು ಇತಿಹಾಸ. ಅದೆ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸುತ್ತಿರುವ ಅನುಭವ ಮಂಟಪ ಸಮಾನತೆ ಮತ್ತು ಸೌಹಾರ್ದತೆಯ ಸಂಕೇತವಾಗಲಿ.

ಇದನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲು ಹಗಲಿರುಳು ಶ್ರಮಿಸುತ್ತಿರುವ ಭಾಲ್ಕಿ ಶ್ರೀಗಳ ಕೈ ಬಲಪಡಿಸುವುದು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಆದ್ಯ ಕರ್ತವ್ಯವಾಗಿದೆ.

About Shivanand

Admin : Lingayat Kranti Monthly news paper 8884000008 [email protected]

Check Also

ಸಂಸ್ಕೃತಿ & ಸಂಸ್ಕಾರಗಳ ಬೆನ್ನೇರಿದ ಯುವ ಸನ್ಯಾಸಿಗಳು : ಪೂಜ್ಯಶ್ರೀ ನಿಜಗುಣಾನಂದ ಮಹಾಸ್ವಾಮಿಗಳು

ಬೈಲೂರ: ತಮ್ಮ ಯೌವ್ವನದಲ್ಲಿ ಧರ್ಮದ ಕಂಕಣ ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡು‌ ನಿಂತ ಯುವ ಸನ್ಯಾಸಿಗಳ ನೋಡಿದರೆ ತುಂಬ ಸಂತೋಷವಾಗುತ್ತದೆ ಜೊತೆಗೆ ಜೀವನ ಸಾರ್ಥಕವಾಯಿತು …

ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಧರ್ಮ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತ ಮಾನ್ಯತೆ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದರೆ, ಲಿಂಗಾಯತ ಉಪಪಂಗಡಗಳು ಮೀಸಲಾತಿ ಕೇಳುವ ಪ್ರಸಂಗವೇ ಬರುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ: ಎಂ ಬಿ ಪಾಟೀಲ

ಬೆಂಗಳೂರು: ಮಾಜಿ ಸಚಿವರು ಮತ್ತು ಶಾಸಕರಾದ ಶ್ರೀ ಎಂ.ಬಿ.ಪಾಟೀಲ ಅವರು ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಸದಾಶಿವ ನಗರದ ತಮ್ಮ ನಿವಾಸದಲ್ಲಿ ನಡೆಸಿದ ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿಯನ್ನು …

ಸೋಹಂ ಎಂದೆನಿಸದೇ ದಾಸೋಹಂ ಎಂದೆನಿಸಯ್ಯ..

ಮೊದಲು ಮೂರು ನೀತಿಕಥೆಗಳನ್ನು ನೊಡೋಣ ಆನಂತರ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬರೋಣ.ಬೆಳಗಿನ ಜಾವ ಯಾರೋ ಒಬ್ಬರು ಸಮುದ್ರ ತೀರದಲ್ಲಿ ವಾಯುವಿಹಾರ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಅಂದು …

ಹಗಲಿನಲ್ಲಿಯೆ ಸಂಜೆಯಾಯಿತು ಒಂದು ಐತಿಹಾಸಿಕ ನಿರೂಪಣೆ: ಡಾ.ಸಿದ್ಧನಗೌಡ ಪಾಟೀಲ

ಸಾಹಿತಿ ಮತ್ತು ಲಿಂಗೈಕ್ಯ ಪೂಜ್ಯ ತೋಂಟದ ಸಿದ್ಧಲಿಂಗಶ್ರೀಗಳ ಒಡನಾಡಿ ಶಿಷ್ಯರಾದ ಸಿದ್ದು ಯಾಪಲಪರವಿ ಅವರು ಬರೆದ ಹಗಲಿನಲ್ಲಿಯೆ ಸಂಜೆಯಾಯಿತು ಕೃತಿ …

ರಂಗಾಯಣದಿಂದ ನೇಗಿನಹಾಳದಲ್ಲಿ ಸರ್ವರಿಗೂ ಸಂವಿಧಾನದ ನಾಟಕ

ನೇಗಿನಹಾಳ: ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಲ್ಲಿ ಮೂಲಭೂತ ಹಕ್ಕುಗಳು ಮತ್ತು ಕರ್ತವ್ಯಗಳ ಅರಿವು ಮೂಡಿಸುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಜಾತಿ, ಧರ್ಮ, ಲಿಂಗಸಮಾನತೆ, ಅಸ್ಪೃಶ್ಯತೆ ನಿವಾರಣೆ, ದೇವದಾಸಿ …

ಜಗದ್ಭವ್ಯ ಮೇರು ಕೃತಿ : ಮಹಾತ್ಮರ ಚರಿತಾಮೃತ

ಲೇಖನ: ಪ್ರಕಾಶ ಗಿರಿಮಲ್ಲನವರ                          …

ಸೆ. 25ರಂದು “ಮಹಾತ್ಮರ ಚರಿತಾಮೃತ” ಲೋಕಾರ್ಪಣೆ

ಅಥಣಿ: ಗಡಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಾಡು-ನುಡಿ ಕಟ್ಟುವ ಕಾಯಕದಲ್ಲಿ ನಿರತವಾಗಿರುವ ಅಥಣಿ ಮೋಟಗಿ ಮಠದ ಶ್ರೀ ಪ್ರಭು ಚನ್ನಬಸವ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಅವರು ಸಂತ-ಮಹಾಂತರ …

ಧರ್ಮ ವಿಭಜನೆ ನೆವದಲ್ಲಿ ಪಾಟೀಲರ ಟೀಕೆ ಸಾಧುವಲ್ಲ

-ಸಾಹಿತಿ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಉಪ್ಪಿನ ಖೇದ ವಿಜಯಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಒಳ ಮರ್ಮದ ರಾಜಕೀಯ ಮೇಲಾಟದ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಲಿಂಗಾಯತ ಚಳವಳಿಯಿಂದಲೇ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್‌ಗೆ ಸೋಲಾಯಿತು …

ಲಿಂಗಾಯತ ಪೇಜ್‌ಗೆ ಕಿಡಿಗೇಡಿಗಳ ಕಿರಿಕಿರಿ..!

ಲಿಂಗಾಯತ ಯುವ ಒಕ್ಕೂಟ ಫೇಸ್ ಬುಕ್ ಪೇಜ್‌ಗೆ ಮಸಿ ಬಳಿಯಲು ಅದನ್ನು ಹ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿ ಅಶ್ಲೀಲ ಪೋಸ್ಟ್‌ಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಈ …

“ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಪೂಜೆ” ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಯಾರು.?

  ಈ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಪೂಜೆ ಯಾಕೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು? ರಾಜನ ಹೆಂಡತಿಗೆ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಿದ್ದರು, ಇದು ಹೊಗಳಿಕೆಯ ಪದ. ರಾಜನಿಗೆ …

ಸಂಗೊಳ್ಳಿ ರಾಯಣ್ಣನಿಗೆ ಜನ್ಮ ನೀಡಿದ್ದು ನೇಗಿನಹಾಳ ಗ್ರಾಮ

ಸ್ವತಂತ್ರ ಹೋರಾಟಗಾರರ ಧರ್ಮಪತ್ನಿ ಹಾಗೂ ನಿವೃತ್ತ ಯೋಧರಿಗೆ ಸನ್ಮಾನ ನೇಗಿನಹಾಳ : ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಸರ್ಕಾರದ ವಿರುದ್ಧ ಮೊಟ್ಟಮೊದಲಿಗೆ ಧಂಗೆ ಸಾರಿ …

ಕ್ರೀಡೆ, ಕಲೆ, ಸಾಹಿತ್ಯದಂಥ ರಂಗಗಳು ಜಾತಿ, ಸಂಕುಚಿತತೆ ನಿರ್ಮೂಲನೆಯ ಮಹಾಸಾಧನಗಳು

  ಶ್ರೀ ನಿಜಗುಣಪ್ರಭು ತೋಂಟದಾರ್ಯ ಮಹಾಸ್ವಾಮೀಜಿ ಅಭಿಮತ ಮುಂಡರಗಿ ಆಗಷ್ಟ್ 07: ಪ್ರಸ್ತುತ ರಾಜಕಾರಣದಲ್ಲಿ, ಕಾವಿಯೊಳಗೆ ಖಾದಿಯ ಪ್ರವೇಶ ಸಲ್ಲದು. …

ಪ್ರಮಾಣ ವಚನ ನೇರಪ್ರಸಾರ; ಈ ಲಿಂಕ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ

ರಾಜಭವನದಿಂದ ನೇರ ಪ್ರಸಾರ ಬೆಂಗಳೂರು: ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಬಸವರಾಜ್ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ನೇತೃತ್ವದ ನೂತನ ಸಚಿವರ ಪ್ರಮಾಣವಚನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇಂದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 2:15ಕ್ಕೆ …

ಅಲ್ಲಮಪ್ರಭುಗಳ ವಚನಗಳು ಇಂಗ್ಲಿಷ್‌ಗೆ ಭಾಷಾಂತರ

  ವಿಜಯಪುರ : ಖ್ಯಾತ ಭಾಷಾತಜ್ಞ ಎ. ಕೆ. ರಾಮಾನುಜನ್ ಅವರ ಬಳಿಕ ಶರಣರೊಬ್ಬರ ವಚನಗಳನ್ನು ಇಂಗ್ಲಿಷ್‌ಗೆ ಭಾಷಾಂತರಿಸಿದ ಕೀರ್ತಿ …

ತ್ರಿಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಮೂಡಿಬಂದ ಮಹಾಜಂಗಮ

ಮಹಾಜಂಗಮ : ಪೂಜ್ಯ ಶ್ರೀ ಡಾ. ಬಸವಲಿಂಗ ಪಟ್ಟದ್ದೇವರು ಮರಾಠಿ ಮೂಲ ಲೇಖಕರು : ಶ್ರೀ ರಾಜು ಬ. ಜುಬರೆ …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *